Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Investeringsboom för modulbyggda flerfamiljshus i trä

Urval av skogsnyheter från Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi, nr 1 2016.

Investeringar på drygt 800 miljoner kronor möjliggör ett kraftigt ökat byggande av flerbostadshus. Produktionskapaciteten ökar med över 2 600 lägenheter per år och industriellt byggda flerbostadshus i trä blir en viktig del av lösningen på Sveriges katastrofala bostadssituation. Samtidigt skapas 320 långsiktiga arbetstillfällen runt om i landet.

I dag ligger andelen flerbostadshus i trä på 10-15 %. När företag som Lindbäcks i Piteå, Derome i Halland och Eksjöhus Småland nu gör sina största industriinvesteringar någonsin kommer andelen att öka betydligt.

”Regeringens mål om byggande är helt orealistiskt om man inte tänker nytt. Med modulbyggda flerbostadshus i trä vrids hela byggprocessen om”, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & Lantbruk på Danske Bank.

Modulproduktionen liknar biltillverkning där man bygger exakt efter kundens specifikation i ordnad inomhusmiljö. Modulerna fraktas till byggplatsen där själva resningen går mycket fort och den närliggande omgivning berörs  minimalt. Risken för projektfördyringar och fel minimeras och totalkostnaden minskar. Samtidigt är den här typen av byggande mycket större än så.

”Jobb från storstädernas bygginfarkter flyttas ut till orter som Öjebyn, Sandsjöfors, Anneberg, Gullringen och Renholmen. Där finns kvalificerad kompetens och vi bibehåller en levande landsbygd. Men viktigast är kanske att byggandet bidrar till en nödvändig klimatomställning då koldioxiden binds i husens träkonstruktioner. Bostadspolitik, regionalpolitik och miljöpolitik allt i samma byggsystem”,  avslutar Johan Freij.

Industrisatsningar höjer massavedspriset
Priserna på massaved i Mellansverige har under en längre tid varit pressade till historiskt låga nivåer. Men nu sker ett trendbrott. I Hälsingland höjs priserna med 20 kr/m3fub vilket är den första prishöjningen i Mellansverige sedan 2011.  Effekterna av SCAs 8 miljarders satsning på en ny massalinje i Östrand börjar därmed redan märkas. Samma sak sker i Sydsverige där Södra höjer barrmasssavedspriset för att stimulera gallring lagom till starten av deras 4 miljarders satsning i Värö i höst. I Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi listas faktorerna som gör att vi tror på en längre uppgång för massaveden.

Ta del av hela nyhetsbrevet Skog & Ekonomi

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij
Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige 
0752-48 12 61
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se 

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.
Arkiv med tidigare utgåvor

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.