Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank analyserar kreditmarknaden i ny rapport: Fastighetsbranschen mot strömmen på vikande kreditmarknad

Volymerna för nya företagsobligationer på den svenska marknaden 2015 minskade med 25 % jämfört med rekordåret 2014. Därmed är trenden med flera års oavbruten volymuppgång bruten. Även om den svenska företagsobligationsmarknaden som helhet uppvisade positiv avkastning under 2015 hade ungefär en tredjedel av alla obligationer en negativ avkastning. Det framgår av Danske Banks kreditmarknadsrapport som publiceras i dag.

”En viktig förklaring till att volymerna minskade i fjol är att affärsbankerna varit fortsatt expansiva i sin utlåning mot de lite större företagen som normalt är mest aktiva på kapitalmarknaden, samtidigt som marknadsfinansieringen blivit lite dyrare på grund av en högre riskpremie. Vi bedömer att den här situationen kommer att bestå även i år och tror därför på oförändrade nettovolymer av företagsobligationer under 2016 jämfört med 2015”, säger Louis Landeman, chef Kreditanalys på Danske Bank Markets i Stockholm.

Skillnaden i avkastning mellan olika företagsobligationer ökade markant under 2015, en utveckling som förväntas bestå även under 2016. Den sektor som speciellt utmärkte sig under 2015 var fastigheter, där upplåningen på kreditmarknaden steg med nästan 15% till 45 miljarder kronor. Därmed stod fastighetssektorn för nästan hälften av den totala volymen av obligationer som gavs ut 2015. Även om marknaden har en viss slagsida mot fastigheter, är andelen bolag i Sverige som är exponerade mot de kraftigt fallande råvarupriserna betydligt lägre i Sverige än både i Norge och i USA.

”Sveriges väldiversifierade näringslivsstruktur är en fördel i det nuvarande marknadsklimatet. Endast ett fåtal av de bolag som har gett ut obligationer befinner sig under allvarlig finansiell stress. I både Norge och USA där andelen bolag inom olje- och energisektorn är högre var avkastningen på företagsobligationer negativ under 2015. Med det nuvarande låga oljepriset finns det en betydande risk att antalet företagskonkurser och rekonstruktioner kommer att öka kraftigt i dessa länder framöver”, fortsätter Landeman.

”En svag global tillväxtmiljö påverkar även den svenska kreditmarknaden Det blir viktigare att vara selektiv i sina investeringar och att välja rätt bolag för att nå en acceptabel avkastning”, avslutar Louis Landeman.

Läs rapporten här

För mer information, vänligen kontakta:
Louis Landeman, chef kreditanalys Danske Bank Markets
0767-23 34 85, louis.landeman@danskebank.se

Maria Lindholm, kommunikationsansvarig, Corporates & Institutions Danske Bank Sverige
0703-01 69 20, maria.lindholm@danskebank.se

Danske Banks rapport om den svenska kreditmarknaden ”SEK Credit Market 2016 Navigating in stormy waters, hold on to your hat” ger en inblick i den svenska företagsobligationsmarknaden och redovisar faktorer som emissionsvolymer, upplåningskostnader och fondflöden samt presenterar Danske Banks syn på marknadsutsikterna för 2016.

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Andra nyheter