Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank ändrar bolåneräntor

Danske Bank höjer räntan för bolån med bindningstid på tre månader med 0,05 procentenheter och bolån med en bindningstid på 3 år med 0,10 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Justeringen sker mot bakgrund av en anpassning till rådande marknadsläge samt ökade upplåningskostnader.

Ändringen gäller från och med 30 april 2020.
I tabellen nedan framgår Danske Banks aktuella bolåneräntor till villor, bostadsrätter och fritidshus.

Bindningstid

Förändring (%-enheter)

Ny listränta (%)

3 mån

+ 0,05

2,41

1 år

-

1,58

2 år

-

1,58

3 år

+ 0,10

1,68

5 år

-

1,76

10 år

-

2,45


För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se