Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank deltar i nytt AI-forskningsprojekt för ökad jämställdhet

Vinnova har startat ett forskningprojekt med Danske Bank som samarbetspartner. Projektets syfte är att utveckla en AI-algoritm, som säkerställer att finansieringsbeslut vid kreditgivning inte är diskriminerande på grund av kreditgivarens egna åsikter eller bakgrund. Danske Bank Sverige har som enda bank blivit utvald för att bidra med kunskap om finansieringsanalys och kreditbeslut.

Forskare från Luleås tekniska universitet, LTU, och University of St Gallen i Schweiz kommer under projektet att utforska tesen att AI tar bort eller minskar förutfattade meningar. Tesen är att AI ger en jämställd kreditbedömning utan påverkan av kreditgivarens personliga preferenser eller åsikter. 

- Det här projektet är otroligt spännande och viktigt och vi är väldigt glada att få vara med att bidra. Det ligger i mitt och bankens intresse att skapa en jämställd kreditgivning. Alla människor har rätt till en finansiell bedömning som grundar sig på ren fakta, istället för på normer och föreställningar som utesluter eller begränsar, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige och fortsätter; 

- För Danske Bank är det självklart att både män och kvinnor ska ha samma möjligheter och bedömas lika. Därför är det självklart för oss att stötta forskning som kan skapa positiv förändring i samhället, avslutar Johanna Norberg. 

Projektet kommer pågå under hela 2020 och utvalda personer från svenska verksamheten har och kommer delta med sin expertis. Insikter från projektet presenteras i slutet av året. 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige