Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank och svenska storbanker i nytt samarbete med Polisen i kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering

Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige - Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – lanserar ett nytt initiativ, SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundry Intelligence Initative, för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering. Initiativet inleds som ett pilotprojekt med målet att lanseras fullt ut under 2021.

Polismyndigheten har redan idag rätt att begära information från banker enligt Lagen om Penningtvätt vilket de även kommer att kunna göra i framtiden. Som det ser ut idag sker utbytet   bilateralt mellan Finanspolisen och den enskilda banken. Men inom ramen för SAMLIT kommer nu Finanspolisen och de fem storbankerna ha möjlighet att kollektivt dela information om metoder, misstänkta transaktionsmönster och nya typer av kriminalitet som man gemensamt identifierat. 

- Det här är ett väldig viktig steg i kampen mot finansiell brottslighet. Den här typen av brottslighet byter likt en kameleont hela tiden skepnad och mönster, så för oss innebär det här samarbetet en ökad effektivitet och proaktivitet. Vi hoppas att erfarenheten från pilotprojektet leder till flera möjligheter att dela information gällande misstänkta aktiviteter,  säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige.

- Den globala finansiella brottsligheten kostar samhället mångmiljardbelopp varje år och det är oftast komplexa upplägg som kan vara svåra att identifiera. Danske Bank har ett stort fokus på detta både genom tekniska lösningar men också att vi har tydliga processer på plats och ett omfattande KYC arbete för att förhindra finansiell kriminalitet, avslutar Johanna Norberg. 

SAMLIT påbörjas under juni som ett pilotprojekt för att utvärdera och testa nya metoder för att dela information inom ramen för nuvarande lagstiftning men även se över vilka justeringar som behövs göras för att effektivisera arbetet mot finansiell brottslighet framöver.  Piloten avslutas i november då projektet utvärderas innan det är officiellt tas i bruk 2021. Planen är att SAMLIT ska omfatta fler banker över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige
076-721 34 82, johanna.norberg@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se