Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank tidigarelägger betalningar till leverantörer

För att stötta företag som kan vara i behov av extra likviditet har Danske Bank beslutat att tidigarelägga betalningar till sina leverantörer med minst två veckor.

I spåren av COViD19 har många företag utmaningar med sin likviditet, inte minst de mindre bolagen. Därför har Danske Bank beslutat att snabba upp processen av betalningar till sina leverantörer. På så sätt kan bankens leverantörer få betalt minst två veckor tidigare än överenskommet. Syftet är att stötta leverantörerna med förbättrad likviditet.  

- Vi befinner oss i en extraordinär situation som kan få stora ekonomiska konsekvenser för både samhället, företagen och hushållen. Som en av de största bankerna i Norden vill vi hjälpa våra kunder och leverantörer att möta dessa utmaningar. Två veckors kortare betalningstid kan få stor betydelse för ett företag som står inför att inte klara av att betala exempelvis löner, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige. 

Beslutet gäller från och med den 1 april 2020 och så länge som situationen kräver.  

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se