Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank utökar sin digitala rådgivning och sitt stöd till kunderna

Som en följd av den extraordinära situationen med spridningen av COVID-19, utökar Danske Bank under den kommande perioden sin digitala rådgivning och sitt stöd till de kunder som påverkas finansiellt av den situation som uppstått.

Situationen i Danmark där koncernen har en marknadsledande position, är utmanande och den danska regeringen har med anledning av det vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska riskerna för spridning. Danske Banks vd och koncernchef Chris Vogelzang kommenterar: 

- Vi befinner oss i en extraordinär situation som får stora ekonomiska konsekvenser för samhället, företagen och hushållen. Som den största banken i Danmark och en av de ledande bankerna i Norden, har vi ett stort ansvar att stötta och att minimera de ekonomiska konsekvenserna som COVID-19 medför, och vi kommer att så långt som möjligt att stötta våra kunder genom utmaningarna. 

Danske Bank Sverige följer de lokala myndigheternas råd och vidtar lämpliga åtgärder enligt deras rekommendationer. Som en följd av rekommendationen att begränsa fysiska möten kommer banken att utöka kapaciteten för digitala rådgivningsmöten. 

- Danske Banks privatkunder har sedan en längre tid tillbaka möjlighet att möta oss för rådgivning digitalt. I tider av oro och osäkerhet är det än mer viktigt att vi finns där och därför utökar vi kapaciteten för digital rådgivning från och med måndag. Vi kommer även se över möjligheten att införa amorteringsfrihet för de av våra bolånekunder som på grund av coronaviruset har hamnat i en svår situation, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank i Sverige. 

I fredags meddelade Riksbanken att man kommer låna ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen till företagen i Sverige.  

- Jag välkomnar Riksbankens beslut. Det är en åtgärd som underlättar företagens situation i det här tuffa läget. Vi vet att riskmedvetenheten är hög hos våra kunder och vi har som alltid en tät dialog för att kunna stötta med råd och expertis kring alla typ av frågor och behov de har. Därför kommer vi även utöka kapaciteten för digitala möten och rådgivning med våra företagskunder. Vår primära uppgift är nu att agera utifrån den viktiga samhällsfunktion vi har att bistå de livskraftiga bolag vars verksamhet drabbas i coronavirusets spår, avslutar Johanna Norberg.

Lyssna på Danske Banks experter som kommenterar den ekonomiska utvecklingen och som ger tips och råd kring sparande och investeringsfrågor, för att boka digitalt rådgivningsmöte, klicka här. 

Idag publicerade Danske Bank-koncernen ett pressmeddelande där det framgår vilka åtgärder banken vidtar för att stötta sin danska privat- och företagskunder.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se