Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - juni 2020: Hög kundaktivitet stärkte resultatet

  • Resultat före skatt uppgick till 1 587 mkr
  • Stabilt räntenetto – ökade med 4 procent under andra kvartalet som en följd av växande volymer 
  • Positiv utveckling av både handelsintäkter (+96 procent i Q2) och provisionsnetto (+10% H1)
  • Kostnaderna ökade med 12 procent, främst drivet av regulatoriska investeringar  
  • Betydligt lägre kreditreserveringar under senare delen av perioden

Händelser under perioden
Perioden har präglats av en stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19. Trots det har kundaktiviteten hos bankens privat- och företagskunder varit mycket hög. Banken införde snabbt amorteringslättnader som hittills utnyttjats av en begränsad andel bolånekunder. Bankens företagskunder utökade sina lånefaciliteter för att stärka sin likviditet och många utnyttjade statens erbjudande om skatteuppskov och korttidspermittering. Däremot har intresset för statens garantiprogram Företagsakuten, varit svagt. Företagsobligationsmarknaden påverkades initialt negativt av krisen men återhämtade sig under senare delen av perioden och nådde en god transaktionsnivå.

Aktiviteten på bostadsmarknaden var hög och banken tog närmare 9 procent av nya bolån, vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala marknadsandelen (3,8 procent). Danske Bank stärkte också sin position på inlåningsmarknaden och tog 4,5 procent av den totala nyinlåningen.

Bankens digitala tjänster som underlättar och effektiviserar kundernas vardagsekonomi fortsatte att utvecklas under perioden. Nu kan bankens företagskunder, precis som privatkunderna, hämta information från sina konton i andra nordiska storbanker via företagsplattformen District, en lösning som bygger på Open Banking. 

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:
”Trots en utmanande period gör vi ett bra resultat med ökade volymer och ett stort inflöde av nya kunder där bland annat vårt nya partnerskap med HSB genererade cirka 60 000 nya privatkunder. Hög volatilitet på de globala finansmarknaderna bidrog också till ett förbättrat resultat. Vårt främsta fokus har varit att stötta våra kunder och vi har sett en stark efterfrågan på komplex rådgivning. Fler än 200 företag valde oss som sin husbank och trots att majoriteten av våra medarbetare arbetat på distans genomförde vi över 20 procent fler kundmöten i jämförelse med samma period förra året. Det är jag stolt över.”

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2020
jan-jun
2019
jan-jun
%2020
kv 2
2020
kv 1

%

Räntenetto3 3973 445-11 7291 6674
Provisionsnetto87179510 4444284
Handelsintäkter6646512 43922496
Övriga intäkter1118-3947-43
Summa rörelseintäkter4 943491012 6162 32712
Kostnader-2 383- 2 13412-1 263- 1 12013
Resultat före kreditförluster2 5602 776-81 3531 20612
Kreditförluster-973-336190-256-717-64
Rörelseresultat1 5872 440-351 097489124
Skatt-338-551-39-236-102131
Periodens resultat1 2491 889-34861387122
Utlåning, mdr39637263963892
Inlåning, mdr2031553020318311

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com