Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Från fallande marknad till total kollaps - tryckpapper minskar drastiskt

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med över 30 procent och tre tryckpappersbruk läggs ned vid årsskiftet. En fjärdedel av den nordiska produktionskapaciteten försvinner. Samtidigt rusar priset på trävaror och når nya rekordnivåer. Det framkommer i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi som Danske Bank presenterar i dag.

COVID-19 pandemin har slagit stenhårt mot de nordiska pappersproducenterna. Efterfrågan på tryckpapper – papper för dagstidningar, direktreklam, veckotidningar och trycksaker – har kollapsat. I april och maj minskade efterfrågan på tryckpapper i Europa med hela 35 procent jämfört med samma period förra året.

- Pappersbruken har den senaste tiden utnyttjat cirka 70 procent av sin kapacitet och det är såklart inte en hållbar situation. Med fortsatt digitaliseringstrend och vikande efterfrågan under Corona-pandemin blöder pappersproducenterna och tvingas nu till stora omställningar, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & lantbruk på Danske Bank Sverige. 

Nyligen meddelade SCA att pappersenheten vid Ortviken läggs ner vid årsskiftet. Stora Ensos bruk i Oulu och UPMs pappersbruk i Kaipiola läggs också ner samtidigt. Sammantaget minskar produktionskapaciteten av tryckpapper med ca 2,6 miljoner ton eller hela 24 % av Nordens totala kapacitet. Det betyder att ca 1500 - 2000 arbetstillfällen i norra Sverige och Finland kan gå förlorade. 

- Vi ska komma ihåg att de bolag som nu genomför förändringar ser att det finns andra investeringsalternativ som ger en bättre avkastning och framtid. Vi bedömer att möjligheterna i skogsindustrin, med förädling av förnyelsebar träråvara, är mycket stora framöver. Här fasas gamla produkter ut och nya kommer istället. På längre sikt är det ändå en positiv förändring för skogsbolagen och skogsägarna, beskriver Johan Freij i Danske Bank Skog och Ekonomi.

Priset på trävaror har fördubblats i USA
Samtidigt som pappersmarknaden sjunker har de amerikanska trävarupriserna fördubblats och rusat till rekordnivåer på över 700 USD/boardfeet.  Bakgrunden är den oväntat goda byggmarknaden både vad gäller ”gör det själv” och nybyggnation i kombination med låga lager. 

- Jag tror alla förvånas över att det här trävarurallyt fortsätter. Vi ser extremt låga lager hos sågverken vilket ger ett starkt självförtroende och nu höjs trävarupriserna på bred front. I USA är situationen extrem och de svenska sågverken har ökat sin export till USA med cirka 80 procent jämfört med 2019, berättar Johan Freij.

Flera sågverk dämpade produktionen när Corona-pandemin slog till vilket fick som följd att det svenska trävarulagret under juli månad sjönk med hela 18 procent och var 26 procent lägre än vid samma tid förra året. Efter sommaren blev därför förhandlingsläget ännu bättre och priserna stiger nu på alla marknader. Sågverken förutspår stabil marknad året ut.

Hur påverkar det skogsägarna?
Sveriges 325 000 skogsägare står inför en höst med obalans på marknaden. Lagren av massaved är redan fulla och sågverken ropar efter timmer. Pristrenden för massaved är fallande och för timmer stigande - en svårlöst ekvation eftersom ett träd består av både timmer och massaved. 

Läs hela nyhetsbrevet Skog och Ekonomi från Danske Bank

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
+46 70 510 52 75, johan.freij@danskebank.se