Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Movestic väljer in Danske Invest Sverige Småbolag

Danske Invests fond Sverige Småbolag har från och med den 19 maj 2020 blivit utvald att ingå i Movestics ordinarie fondutbud. Det innebär att Sverige Småbolag kommer att erbjudas via Movestics fondplattform till de som har pensionskapital hos Movestic och därmed komplettera det befintliga fondutbudet på plattformen.

Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag startade i Augusti 2018 och fokuserar på att investera i svenska småbolag med hög utvecklingspotential och hållbara affärsmodeller. Förvaltarteamet lägger särskilt vikt på hållbara och ansvarsfulla investeringar för att ytterligare skapa värde för kunder, investerare och samhället i stort.

I Sverige Småbolag finns bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer såsom teknik, finans och konsumentvaror. Men även bolag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering. Svenska Småbolag inkluderar också geografiskt fokuserade fastighetsbolag som kan dra nytta av regional svensk tillväxt

- Det är jätteroligt att fonden fått så stor uppmärksamhet sedan start och att strategin och filosofin verkligen har visat sig fungera. Att Movestic nu väljer in oss är ett bra betyg på vårt arbete, säger Petter Löfqvist, ansvarig fondförvaltare på Danske Bank.

ESG-faktorer spelar en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. Förvaltarteamet analyserar bolagens arbete med olika ESG-faktorer och väljer utifrån det bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential att förbättra sin ESG-profil.

En viktig del i detta arbete är att våra investeringar bygger på egna analyser. Småbolagsuniverset har, förutom att det är underanalyserat rent generellt, väldigt dålig täckning inom hållbarhetsdata. Det är därför viktigt att vi själva kan identifiera svagheter och styrkori de underliggande bolagens arbete med dessa frågor. Lyckas man med detta så får det positiva effekter även på avkastningen långsiktigt, säger Petter Löfqvist.

ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning).

Movestic är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och företagare.