Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

Danske Bank och de fyra största bankerna i Sverige startade i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) lanserades som en pilot i juni 2020. Under sommaren och hösten har de deltagande bankerna – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – gemensamt och regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att finna former för ett ökat samarbete mellan bankerna och Polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras.

– Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa. 

– Vi är mycket nöjda med hur SAMLIT-pilotprojektet har utvecklats. Det har varit ett bra samarbete mellan kolleger i bankerna och polisen som arbetar hårt för att bekämpa den finansiella brottsligheten genom att dela kunskap och information så att vi kan bli mer effektiva. Det är fantastiskt att vi nu tack vare det framgångsrika pilotprojektet, gör detta till ett permanent samarbete. Naturligtvis kan varje enskild bank och brottsbekämpande organ göra mer och förbättra arbetet i kampen mot ekonomisk brottslighet, men om vi vill göra en verklig skillnad kommer det att vara avgörande att det finns en systematisk, samordnad och samarbetsinriktad strategi mellan aktörerna på finansmarknaden och polisen.” säger Satnam Lehal, chef för Financial Crime på Danske Bank.

Bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad. Det innebär att SAMLIT övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie samarbete. Målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se
Polisens nationella mediecenter, tfn: 010-56 391 70