Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nu vänder trävarukonjunkturen neråt – och EU-regler hotar investeringar

Det senaste året har trävarupriserna ökat med 115 procent – men nu avtar Corona-boomen snabbt. I USA har priserna imploderat från extremnivåer och Danske Banks analytiker räknar med större prisfall även i Europa. Det framkommer i den senaste rapporten ”Skog & Ekonomi” som också varnar för negativa effekter på investeringar i skogsnäringen om EU går vidare med planerna att kraftigt reglera skogssektorn.

Den enorma prisuppgången på sågade trävaror under 2021 får nu ett abrupt slut. USA-marknaden har fullkomligt imploderat från fantasiprisnivåer på cirka 1 700 USD per boardfeet’ i maj till dagens cirka 450-550 USD. 

Nu har vändningen också nått övriga världsmarknaden. Eftersom Europapriserna sätts kvartalsvis så kommer även det tredje kvartalet att bli mycket starkt för sågverken med vinstmarginaler på uppemot 30 procent. Men sedan tar det stopp. 

– Trots den dramatiska prisutvecklingen är marknaden i grunden bra med rekordlåga lagernivåer, minskande sågproduktion i Kanada och fortsatta kapitalinjektioner i Coronas fotspår. Får vi ett kraftigt prisfall på exempelvis 40 procent, så skulle det ändå vara till en historiskt hög prisnivå, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Kommande EU-regler hotar investeringar i skogsindustrin

Danske Banks rapport Skog och Ekonomi tar även upp EU:s bombmatta av förslag på regleringar som påverkar Sveriges skogsägare och skogsbolagens framtida investeringar. Ett exempel är LULUCF som reglerar utsläpp och upptag av växthusgaser utifrån EU:s reviderade klimatmål. Där kolinlagring i skog och mark skall kompensera för utsläpp från andra sektorer.
– Blir detta verklighet kan vi tvingas till en minskat virkesuttaget på uppemot 20 % vilket skulle vara förödande för skogsbruket och investeringsviljan. Skogsbruk är extremt långsiktigt och nu när skogsindustrin står i ett läge med planerade mångmiljardinvesteringar i exempelvis klimatsmarta bioraffinaderier, så är stabila spelregler och säker tillgång till råvara avgörande, säger Johan Freij.

Råd till skogsägare

I den senaste analysrapporten går Danske Bank också igenom den globala massa- och trävarumarknaden samt de senaste trenderna för timmer och massaved. Johan Freij har ett antal generella råd till skogsägare i olika delar av Sverige:

  • Timmerpriserna bedöms ha nått toppen så passa på att slutavverka under hösten
  • Ingen prishöjning på massaved i sikte men vänta inte med förstagallringen
  • Barkborren har lugnat sig i sydöstra Sverige men i Mellansverige måste du ut och inventera din skog för att inte tappa stora värden

Klicka här för att läsa mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 3 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-5105275, johan.freij@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se