Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker kalkylräntan

Danske Bank har fattat beslut om att sänka sin kalkylränta i den så kallade kvar-att-leva-på-kalkylen (KALP). Banken sänker den nuvarande kalkylräntan från 7 procent till 6 procent och det gäller från och med den 25 juni 2021.

Anneli Adler, chef för Privatmarknad på Danske Bank Sverige, kommenterar: 

”Vi sänker kalkylräntan till 6 procent då vi som många andra aktörer bedömer att det låga ränteläget kommer kvarstå under en lång tid framöver. Man ska dock komma ihåg att kalkylräntan endast är en del av en teoretisk modell och att de flesta kunderna ändå behöver ha en bra buffert i sin ekonomi."

För mer information kontakta:
Pressavdelningen på Danske Bank Sverige
+46(0)75-248 00 80
mediakontakt@danskebank.se