Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator -Prisutveckling på bostadsrätter januari 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att 2021 inleddes starkt. Priserna på bostadsrätter steg med 2.2 procent, rensat för säsongseffekter handlar det dock snarare om en prisuppgång på strax över 1 procent. Aktiviteten på bostadsmarknaden var hög och i paritet med den höga omsättningen som förra året inleddes med. Vilket innebär att det omsattes cirka 30 procent fler bostadsrätter jämfört med snittet för en januarimånad åren 2016-2019.


Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 19 februari kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader

2020 visade sig bli ett riktigt rekordår då det omsattes fler bostäder än någonsin samtidigt som bostadspriserna skenade. Efter detta är det naturligt med en korrektion i priserna vilket också syntes under december månad. December präglades dock av ytterligare restriktioner till följd av den ökade smittspridningen vilket troligtvis också var en orsak till nedgången. Data från januari tyder dock på att nedgången var kortvarig och att bostadspriserna återigen tog fart. Hushållen fortsätter gynnas av låga bolåneräntor, möjlighet till amorteringsfrihet till och med slutet av augusti samt borttagen uppskovsränta. Det i kombination med att arbetsmarknaden visar sig motståndskraftig trots ytterligare restriktioner gör att vi fortsatt tror att bostadspriserna kommer att gynnas under året. Att vi spenderar mer i tid i hemmet är också något som gynnar bostadspriserna. 

- På det igen, så kan man väl beskriva det faktum att bostadsrättspriserna återigen tog fart i januari efter en temporär nedgång i december. Trots att den andra vågen av Covid19 tynger delar av ekonomin och det finns en betydande osäkerhet kring utrullningen av vaccin så är det inget som lägger sordin på stämningen för bostadsköparna, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.