Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Trävarupriserna stiger när utbudet bromsar in

Nu stiger priset på trävaror i Sverige efter det kraftiga prisfallet i höstas. Men prishöjningarna beror inte på en ökad efterfrågan utan på att utbudet minskat. Ryska varor har försvunnit från Europamarknaden. Samtidigt hårdnar kampen om skogsråvarorna när värmeverken jagar energived och pappersbruken kör för fullt. Det framkommer i Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi”.

Efter en mycket tung höst med trävarupriser i fritt fall ser nu sågverken försiktigt stigande priser. Under hela hösten i fjol lurpassade köparna på fortsatta prissänkningar och köpen tvärnitade. Till slut blev köparnas lager för låga och alla började köpa samtidigt. 

– Mycket tyder på att trävarumarknaden nu har bottnat men vi tror inte på en klassisk konjunkturvändning med prisrally på sågat virke. Byggandet viker i stora delar av världen med en lägre efterfrågan som följd, säger Johan Freij, Senior Skogsexpert på Danske Bank Sverige.

Ryska virket borta från Europa – och problem med leveranser till Kina

Det minskade utbudet av trävaror beror på en rad olika faktorer. Skador efter barkborrar har lett till en minskad tillgång på timmer i Kanada och i Centraleuropa, men den största orsaken är sannolikt Rysslands invasionskrig i Ukraina. Under 2021 var Ryssland världens näst största trävaruexportör strax efter Kanada, men enligt sågverken är det ryska virket nu borta från den europeiska marknaden. Cirka hälften av den tidigare ryska exporten på cirka 30 miljoner kubikmeter gick till Kina, men även där tycks ryska virke ha minskat.

– Vi ser signaler att Ryssland inte klarar av att försörja den kinesiska marknaden som köper alltmer trävaror från Europa. Det kan vara tillfälligt men ger ändå en signal att Ryssland har problem med logistikkedjan från avverkning till sågverk och frakt, säger Johan Freij.

Som vid tidigare lågprisperioder är det Egypten och Kina som räddar leveranserna av svenska trävaror och ger sågverken självförtroende att höja priserna när lagren minskar. Men det som verkligen sticker ut är USA-marknaden. Importen från Europa och Sverige har stärkts dramatiskt och under 2022 har USA etablerats som Sveriges viktigaste trävarumarknad efter Storbritannien.

Timmerpriserna stiger när sågverken visar röda siffror

Ute i skogen har vi nu en helt unik situation för skogsägarna. Under slutet av förra året visade merparten av sågverken röda siffror – men i stället för prissänkningar så höjdes timmerpriserna över hela landet. Det är kamp om stockarna i skogen från alla håll samtidigt som skogsägarna drar ned på avverkningen efter några goda år. 

– Fem av åtta analyserade sågverk hade negativa rörelsemarginaler under det fjärde kvartalet 2022. Även om trävarupriserna nu försiktigt höjs så bedömer vi att sågverken kommer att ha det fortsatt tungt även första kvartalet. Kostnaderna på framförallt timmer ökar och det finns en eftersläpning av prishöjningarna. Man kan också notera att, säger Johan Freij.

Äldre män dominerar som skogsägare

I den nya rapporten beskriver Danske Bank också en alltmer mansdominerad skogsbransch och de stora utmaningarna med kommande generationsskiften. Förändringarna har gått snabbt – skogsägarna blir färre och ägandet samlas i allt större enheter. I dag är den typiska skogsägaren en ensamägande äldre man och medelåldern har på ett par decennier ökat från 55 till 61 år. 

– Det kan bero på att vi håller oss allt friskare och vitalare upp i åldrarna, men framför allt att ökade markpriser låst fast ägandet och gjort det svårare att genomföra generationsskiften. Det har helt enkelt blivit för dyrt att kompensera till exempel sina syskon när man vill låta barnen ta över ägandet. Rådet till alla skogsägare är därför att tidigt börja planera för ett skifte, inte som i dag när många väntar till 75-årsåldern, säger Johan Freij.

Han har flera tips för ett lyckat generationsskifte – inte minst att involvera barnen tidigt och se till att alla får samma information. Man bör också ta hjälp av en erfaren rådgivare på generationsskiften som kan räkna ut alla ekonomiska konsekvenser och se till att föräldragenerationen verkligen får ett drägligt liv efter skiftet.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 1 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij, Senior Skogsexpert, Danske Bank Sverige
070-510 52 75, johan.freij@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se