Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Prisutveckling på bostadsrätter 1-15 maj 2020

Danske Banks Boprisindikator* avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en stabilisering av priserna under första halvan av maj (-0,3 % m/m/+0,5 % m/m säsongsrensat). Detta efter att banken sett en nedgång i priserna på närmare 6 % sedan Covid-19s början. Omsättningen däremot sjönk markant efter att under hela 2020 varit betydligt högre relativt tidigare år (maj 2019 avser första 15 dagarna).

Nästa siffra från Valueguard publiceras tisdagen den 19e maj kl. 06.00 och visar prisutvecklingen under april. 

Prisutvecklingen kommande månader
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm kommun under första halvan av maj visar oväntat på en preliminär stabilisering efter ett fall med knappt 6 % under mars och april. Det är positivt att se detta gröna skott, som kommer efter massiva insatser från regering och myndigheter. Dessutom syns nu  en fallande trend i antal varsel  och samtidigt har risksentimentet vänt i positiv riktning på aktie- och kreditmarknaderna.

- Att Boprisindikatorn indikerar en stabilisering är positivt då vi väntade oss en fortsatt nedgång likt det förlopp vi såg under 2017. Sedan återstår det såklart att se om stabiliseringen står sig månaden ut eller om det endast var ett tillfälligt grönt skott, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

*Fr o m  mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm 

Om Danske Banks Boprisindikator

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Michael Grahn, Chefekonom
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Therese Persson, Makroanalytiker
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se