Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Prisutveckling på bostadsrätter maj 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en förstärkt uppgång av priserna i maj jämfört med bankens mätning i mitten av månaden som snarast antydde en stabilisering. Denna stabilisering har stått sig månaden ut och visar för månaden som helhet på en uppgång på 1,3 % säsongsrensat (0,6 % icke säsongsrensat). Vanligtvis syns en uppgång i omsättningen under maj månad men Covid-19 har påverkat detta negativt.*

Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdagen den 17 juni kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Att priserna nu stiger i maj efter två månaders fall visar på en oväntad styrka i köparnas humör och signalerar troligtvis att botten redan är passerad. Uppenbarligen tar man oron på arbetsmarknaden med ro trots att Stockholm är ett av de mest utsatta områdena. Kanske tar man stöd i fallande varselsiffror, en uppsjö av ekonomisk-politiska åtgärder samt att aktiemarknaden utvecklats positivt. Det återstår dock att se framöver om hushållen fortsätter att ta fasta på de positiva signalerna som än så länge verkar väga tyngre än riskerna på arbetsmarknaden.  

- Vår Boprisindikator visar på gröna skott för Stockholms bostadspriser och botten kan vara passerad. Köparna räds tydligen inte alla orosmoment kopplade till Covid-19 och tycks bedöma riskerna på arbetsmarknaden som temporära, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

*Den lägre omsättningen beror dock även på att statistiken publiceras några dagar innan månadsskiftet och årsjämförelsen bör därför tolkas med försiktighet. Priserna däremot bedömer vi inte ha påverkats av detta.

Om Danske Banks Boprisindikator

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Michael Grahn, Chefekonom
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Therese Persson, Makroanalytiker
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se