Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Kvartalsrapport Q1 2009 Danske Bank Sverige

Stockholm den 5 maj 2009.

Reserveringar för kreditförluster påverkar resultatet
Första kvartalet präglades av lågkonjunkturen i världen som nu också påtagligt drabbar Sverige. För banken innebär det att kreditriskerna ökar i takt med att allt fler företag får problem. Affärsintensiteten minskar hos privatpersoner och företag, särskilt i regioner där näringslivet drabbats hårdare.

  • Intäkterna ökade med 4 procent till 906 miljoner kronor. Nettoränteintäkterna ökade med 12 procent och affärsvolymerna med över 20 procent. Provisionsnettot minskade främst till följd av minskade intäkter från fond- och aktiesparande på grund av lägre marknadsvärden.
  • Resultatet före reserveringar för kreditförluster uppgick till 403 miljoner kronor jämfört med 385 miljoner kronor samma period förra året. Efter reserveringar för kreditförluster gjorde Danske Bank i Sverige en förlust med 33 miljoner kronor för första kvartalet.
  • Kostnaderna ökade med 3 procent. Åtgärder har vidtagits för att reducera kostnadsnivån.
  • Resultatet före reserveringar för kreditförluster ökade med 5 procent. Kreditförlusterna ökade och uppgick till 436 miljoner kronor, varav 92 procent utgör reserveringar för framtida kreditförluster. Resultatet efter kreditförluster blev minus 33 miljoner kronor.
  • Ett helt nytt erbjudande kallat Danske Direkt lanserades efter rapporttidens utgång i april.

Komplett kvartalsrapport som PDF
För mer information läs den kompletta kvartalsrapporten