Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Kvartalsrapport Q2 2009 Danske Bank Sverige

Stockholm den 11 augusti 2009.

Stärkt position i utmanande marknadsläge

  •  Intäkterna ökade med 10 procent till 1 975 miljoner kronor. Nettoränteintäkterna ökade med 15 procent samtidigt som in- och utlåningen sammantaget ökade med drygt 10 procent. Provisionsnettot var oförändrat jämfört med första halvåret föregående år.
  •  Kostnaderna ökade med 8 procent. Ökat fokus på besparingar.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 13 procent. Kreditförlusterna ökade jämfört med första halvåret föregående år och uppgick till 604 miljoner kronor. Resultatet efter kreditförluster blev 299 miljoner kronor.
  • Med Danske Direkt som lanserades i april fortsätter vi att utmana marknaden med ett helt nytt avgiftsfritt kontopaket med kvalificerad rådgivning på distans.

Komplett kvartalsrapport som PDF
För mer information läs den kompletta kvartalsrapporten (PDF).