Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Lars Mørch blir ny VD för Danske Bank Sverige

Stockholm 11 augusti 2009.

Lars Mørch blir ny VD för Danske Bank i Sverige. Lars tillträder sin befattning 1 januari 2010 då han samtidigt flyttar med sin familj från Köpenhamn till Stockholm.

Lars har varit anställd i Danske Bank-koncernen sedan 1999 och är idag Senior Executive Vice President. Han ingår i bankens koncernledning i egenskap av chef för koncernens HR och Kommunikationsfunktioner. Inom Danske Bank har Lars skapat en modern, strategisk HR organisation och han sitter i styrelserna för sex av koncernens banker i olika länder. Lars står för ett modernt ledarskap och har stor erfarenhet av att leda och utveckla organisationer i olika länder. Lars har en Business Master från Warwick Business School.

Efter årsskiftet kommer Lars Mørch att ingå i Danske Bank-koncernens ledning i egenskap av VD för Danske Bank Sverige.

- Det känns mycket stimulerande att bli VD för Danske Bank i Sverige, säger Lars Mørch i en kommentar. Danske Bank är i Sverige den femte största banken och en utmanare som vuxit kraftigt de senaste åren. Att leda den svenska verksamheten - en av koncernens viktigaste marknader – ser jag verkligen fram emot, säger Lars Mørch.

Bankens nuvarande VD Leif Norburg går i pension vid årsskiftet. Leif har varit anställd i banken sedan 1996, i svenska bankledningen sedan 2001 och varit VD sedan 2008.

- Jag är glad över att lämna över till Lars Mørch. Jag känner Lars väl från bankens koncernledning och han är en erkänt god ledare. säger Leif Norburg i en kommentar.