Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ledningsförändringar i Danske Bank A/S

Stockholm den 19 december 2011.

 • 15 februari 2012 ersätter Eivind Kolding den tidigare verkställande direktören Peter Straarup i banken.
 • Ole Andersen efterträder Eivind Kolding som ordförande i bankens styrelse. Niels B. Christiansen har blivit utsedd till vice ordförande i styrelsen.
 • Förändringar i sammansättningen av styrelse samt nominering av ny styrelsemedlem.

Ny verkställande direktör för Danske Bank

Bankens styrelse har utsett Eivind Kolding till ny verkställande direktör i Danske Bank och tillträder posten 15 februari 2012. Han efterträder Peter Straarup som går i pension.

Eivind Kolding har i dag avgått som ordförande i bankens styrelse och ytterligare tre styrelseuppdrag. Han fortsätter som ledamot av Danske Banks styrelse fram till dagen då han tillträder som verkställande direktör i koncernen den 15 februari 2012. Senast samma dag avgår Eivind Kolding från sitt tidigare uppdrag på A.P Møller-Maersk Group.

”Styrelsen är glad över att kunna presentera Eivind Kolding som ny verkställande direktör i Danske Bank,” säger styrelseordföranden Ole Andersen. ”Eivind Kolding har uppenbara kvalifikationer som gör honom mycket väl lämpad för jobbet och han har uppnått imponerande resultat under sin karriär. Utnämningen är resultatet av en grundlig process där både interna och externa kandidater har bedömts.”

”Peter Straarup går i pension efter 13 år som verkställande direktör och sammanlagt 43 år i tjänst hos Danske Bank. Styrelsen vill uttrycka stor tacksamhet för Peter Straarups utomordentliga insatser för Danske Bank-koncernen,” avslutar Ole Andersen.

”Jag ser fram emot att arbeta med bankens kompetenta ledningsgrupp och ta Danske Bank tillbaka till toppen,” säger Eivind Kolding. ”Danske Bank har stor potential och mitt jobb blir att förverkliga denna potential tillsammans med bankens många skickliga medarbetare till förmån för bankens kunder och aktieägare."

Förändringar i styrelsen

Styrelsen har valt Ole Andersen till ny ordförande och Niels B. Christiansen till vice ordförande.

”Jag uppskattar förtroendet och ser fram emot att arbeta med styrelsen och koncernledningen,” säger Ole Andersen.

På bolagsstämman 27 mars 2012 kommer styrelsen nominera Trond Ø. Westlie som ny styrelseledamot. Trond Ø. Westlie är CFO på A.P Møller- Maersk A/S.

Styrelsekommittéer

Styrelsen har funnit det nödvändigt att göra ett antal förändringar i sammansättningen av deras fyra kommittéer. Från och med i dag, har kommittéerna följande medlemmar:

Kredit- och riskkommitté

 • Ole Andersen (ordförande)
 • Niels B. Christiansen
 • Michael Fairey
 • Claus Vastrup

Revisionskommitté

 • Peter Højland (ordförande)
 • Ole Andersen
 • Claus Vastrup

Ersättningskommitté

 • Ole Andersen (ordförande)
 • Niels B. Christiansen
 • Mats Janson

Valberedning

 • Ole Andersen (ordförande)
 • Niels B. Christiansen
 • Majken Schultz