Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny organisation med ökat fokus på kunden

Danske Bank i Sverige går från en geografiskt baserad organisation till en organisation uppdelad i affärsområden anpassade efter kundernas behov.

Danske Bank Sverige inför från årsskiftet en ny organisation med tre affärsområden; Företagsmarknad, Privatmarknad och Private Banking. För affärsområdet Företagsmarknad har Ann Krumlinde utsetts som chef och Anders Rex som ställföreträdande chef, för Privatmarknad Liza Nyberg och för Private Banking Jonas Predikaka. Samtliga ingår i den svenska affärsledningen och i bankledningen.

- Med utgångspunkt från våra kunder organiserar vi nu vårt förstklassiga erbjudande via elektroniska tjänster, telefon, bankens kontor och specialistenheter. Vi samlar vår kompetens så att kundernas behov kommer i centrum oavsett kanal. Den nya organisationen ska bidra till ökad kundnöjdhet och att utveckla vår position som innovativ och kundfokuserad bank, säger Lars Mørch, vd Danske Bank Sverige.

Den svenska bankledningen utökas även med Anders Gullesjö, ny vd för Skandiamäklarna efter Liza Nyberg, André Vatsgar, vd för Danske Capital och Claes Carlson, vd för Danica Pension.

Det sker inga personalneddragningar i samband med förändringen. Formellt träder organisationen i kraft den 1 januari 2012.