Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q3 2011 Danske Bank Sverige

Stockholm den 1 november 2011.

Resultatrapport 2011 Q3 - god utveckling på en turbulent marknad
”Det är med tillfredsställelse vi idag kan presentera ännu en stark delårsrapport för Danske Bank Sverige. Våra kunder blir allt nöjdare med oss, ökar i antal och använder oss för allt fler av sina bankaffärer. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb som utmanare på den svenska marknaden”, säger Lars Mørch, VD för Danske Bank Sverige.

Resultatet före kreditförluster ökade med 16 procent för perioden januari till september 2011 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före skatt blev 2 629 miljoner kronor.

  • Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 21,5 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period 2010.
  • Intäkterna ökade med 12 procent jämfört med samma period föregående år till 4 658 miljoner kronor.
  • Kostnaderna ökade med 8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Inlåningen ökade med 8 procent och utlåningen ökade med 7 procent jämfört med utgången av september 2010.

För mer information läs resultatrapporten tredje kvartalet 2011 (PDF) .