Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Danske Bank Sverige första kvartalet 2011

Stockholm den 10 maj 2011.

Ökad aktivitet och förbättrat rörelseresultat
Året har börjat med en fortsatt stark ekonomisk utveckling och ett gott affärsklimat. I takt med att förtroendet för återhämtningen stärkts har också marknadsräntorna höjts.

"Vi är stolta över att idag kunna presentera ett utmärkt resultat och en bra utveckling för det första kvartalet 2011. Resultatutvecklingen beror främst på en ökad efterfrågan av våra bankprodukter och tjänster hos företag och hushåll", säger Lars Mørch, VD för Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 32 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet före skatt blev 994 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster steg till 29,4 procent, vilket är en tydlig förbättring sedan första kvartalet 2010.
  • Intäkterna har ökat totalt med 24 procent jämfört med samma period föregående år till 1 716 miljoner kronor.
  • Kostnaderna har ökat med 13 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Inlåningsvolymen har sedan första kvartalet 2010 året ökat med 11 procent samtidigt som utlåningsvolymen ökat med 9 procent.

För mer information läs resultatrapporten för Q1 2011.