Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q2 2011 Danske Bank Sverige

Stockholm den 9 augusti 2011.

Stabil positiv resultatutveckling
”Det är med tillfredsställelse vi idag kan presentera ännu en stark delårsrapport för Danske Bank i Sverige. Vår kombination av förstklassig specialistkompetens och universalbank har medfört att vi attraherat nya kunder och gjort fler affärer med våra befintliga kunder”, säger Lars Mørch, VD för Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 22 procent första halvåret 2011 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före skatt blev 1 936 miljoner kronor.
  •  Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 25,0 procent, vilket är en ökning jämfört med första halvåret 2010.
  • Intäkterna har ökat med 18 procent jämfört med samma period föregående år till 3 336 miljoner kronor.
  • Kostnaderna har ökat med 12 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Volym från inlåning och utlåning är oförändrade sedan samma period 2010.

För mer information läs resultatrapporten andra kvartalet 2011 (PDF).