Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank får ny organisation

Stockholm den 10 maj 2012.

Danske Bank-koncernen meddelar idag att verksamheten omorganiseras. Koncernens bankverksamhet, inklusive Danske Bank i Sverige, kommer att organiseras i tre affärsområden;  Personal Banking, Business Banking samt Corporates & Institutions.

- Syftet med förändringen är att skapa en ännu bättre bank för kunderna. Vi  bygger upp en organisation där besluten fattas närmare bankens kunder. Det gör det enklare, snabbare och mer effektivt, säger Eivind Kolding, koncernchef i Danske Bank.

Lars Mørch, som varit verkställande direktör i Danske Bank i Sverige sedan januari 2010, kommer att ingå i den nya koncerndirektionen med koncernansvar för affärsområdet Business Banking och övergripande ansvar för enheterna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Samtidigt utnämns Ann Krumlinde, ansvarig för företagsmarknad, till Head of Danske Bank Sweden och representerar banken i Sverige vid kontakter med lokala myndigheter, medier och andra intressenter.

- Danske Bank i Sverige är inne i en bra utvecklingsfas. Under de senaste åren har vi ökat antalet kunder, ökat kundnöjdheten, stärkt vårt kunderbjudande och ökat vårt resultat. Att banken utvecklats så positivt efter finanskrisen speglar först och främst en kompetent och kundfokuserad organisation. Genom den nya strukturen får vi en starkare plattform i Sverige med ännu större kundfokus. Jag är övertygad om att verksamheten i Sverige kommer att fortsätta sin fina utveckling, säger Lars Mørch.

Den nya organisation träder i kraft den 1 juni 2012. För mer information hänvisas till Danske Bank-koncernens börsmeddelande (selskabsmeddelande) på www.danskebank.com.