Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-september 2012

Stockholm den 30 oktober 2012.

Fortsatt stabil utveckling

"Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal trots rådande konjunkturosäkerhet. Utvecklingen speglar vår satsning på kvalificerad rådgivning med innovativa produkter och nya mobila lösningar. Vi fortsätter att bygga en modern bank med ett brett kunderbjudande", säger Ann Krumlinde, vd för Danske Bank i Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster för januari till september 2012 har ökat med 11 procent jämfört med samma period 2011.
  • Rörelseresultatet före skatt blev 2 354 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 16,6 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period 2011.
  • Intäkterna ökade med 8 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 009 miljoner kronor.
  • Kostnaderna ökade 3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 2 036 miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna ökade under de första nio månaderna 2012 jämfört med samma period föregående år. Behovet av nya kreditreserveringar har dock avtagit under andra och tredje kvartalet.
  • Utlåningen minskade med 1 procent och inlåningen minskade med 10 procent jämfört med utgången av september 2011.

För mer information läs resultatrapporten för januari-september 2012.