Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport 2011 Danske Bank Sverige

Stockholm den 9 februari 2012.

Satsningar bidrog till starkt resultat
”Det är med glädje vi idag kan presentera ett starkt resultat för 2011. Vi har fler kunder och har gjort mer affärer än någonsin. Det har möjliggjorts bland annat genom stora satsningar på vårt kunderbjudande, såväl i digitala kanaler som i form av rådgivning.”, säger Lars Mørch, vd för Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 16 procent 2011 jämfört med 2010.
  • Rörelseresultatet före skatt blev 3 267 miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 19,4 procent, vilket är en minskning jämfört med 2010.
  • Intäkterna ökade med 13 procent jämfört med föregående år till 6 237 miljoner kronor.
  • Kostnaderna ökade med 10 procent jämfört med föregående år till 2 723 miljoner kronor.
  • Inlåningen ökade med 2 procent och utlåningen ökade med 1 procent jämfört med utgången av december 2010.
  • Banken har under året attraherat många nya rådgivningskunder, vilket har gett cirka 2 000 nya kunder på företagssidan och cirka 3 400 nya kunder på privatsidan.

För mer information läs resultatrapporten för helåret 2011