Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-juni 2012

Stockholm den 7 augusti 2012.

Stabila intäkter trots ökad osäkerhet

”Danske Bank Sverige levererar ett stabilt resultat trots den osäkerhet som präglat marknaden. Att vi ligger kvar på samma höga intjäningsnivå som för ett år sedan och att vi för femte kvartalet i rad ökat intäkterna är ett kvitto på ett attraktivt kunderbjudande. Samtidigt har vi respekt för de förändringar som banksektorn står inför och vi fortsätter att utveckla nya innovativa och effektiva produkter och lösningar med kunden i fokus”, säger Ann Krumlinde, vd för Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster för första halvåret 2012 var oförändrat jämfört med motsvarande period 2011. Rörelseresultatet före skatt blev 1 495 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 15,8 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period 2011.
  • Intäkterna var något högre jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 3 351 miljoner kronor.
  • Kostnaderna ökade 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 387 miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna ökade under första halvåret 2012 jämfört med samma period förra året. Kreditreserveringarna avser ett fåtal engagemang och var lägre i det andra kvartalet än i det första.
  • Utlåningen ökade med 2 procent och inlåningen minskade med 4 procent jämfört med utgången av juni 2011.

För mer information läs resultatrapporten för januari-juni 2012.