Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-mars 2012

Stockholm den 10 maj 2012

Stabil intjäning och ökad inlåning
Året har börjat med fortsatt stabila intäkter och kostnader, vilket har gett ett något högre resultat före kreditförluster. Ett par enskilda riskhändelser har lett till ökade reserveringar för kreditförluster vilket påverkat rörelseresultatet negativt jämfört med samma kvartal föregående år.

”Vi är mycket nöjda med att ha kunnat behålla den höga intjäningsnivå som vi hade under första kvartalet 2011”, säger Lars Mørch, vd för Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 1 procent första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Rörelseresultatet före skatt blev 770 miljoner kronor.
  •  Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 16,2 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period 2011.
  •  Intäkterna ökade 1 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 1 727 miljoner kronor.
  • Kostnaderna är oförändrade jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 675 miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna ökade under första kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året.
  • Inlåningen ökade med 8 procent och utlåningen minskade med 1 procent jämfört med utgången av mars 2011.

För mer information läs resultatrapporten för januari-mars 2012.