Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige - Första kvartalet 2016

Fortsatt tillväxt ger starkt resultat

• Rörelseresultatet uppgick till 1 260 mkr
• Positiv utveckling inom alla affärsområden
• Hög aktivitet och nya kunder
• Stabila kostnader

Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 1 260 mkr vilket är en ökning med 30% jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym.  Utvecklingen inom Corporates & Institutions utmärkte sig lite mer än övriga områden. Intäkterna totalt i banken ökade med 11% jämfört med 2015.

Räntenettot förbättrades som en följd av ökade affärsvolymer och aktivt kundarbete. Dock kommer det rådande lågränteläget, som sannolikt håller i sig under en lång tid framöver fortsätta att sätta press på räntenettot. Provisionsnettot minskade under perioden och en volatil marknad under kvartalet ledde till en ökad kundaktivitet och fler strategiska affärer som bidrog till att handelsintäkterna på Danske Markets utvecklades mycket gynnsamt.

Kostnaderna  sjunker något under kvartalet och är fortsatt stabila. Kreditförlustnivån uppgår till 0,06% och ligger därmed på en fortsatt låg nivå.

Jämfört med fjärde kvartalet 2015 påverkades intäkterna och resultatet i första kvartalet framförallt av ett starkt handelsnetto. Räntenettot är stabilt under kvartalet.  Provisionsnettot sjunker och kostnaderna ligger i stort sett på samma nivå i jämförelse mellan kvartalen.

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Jag är väldigt nöjd med att vi lyckas leverera ytterligare ett starkt kvartal. Med en balanserad tillväxt fortsätter vi att flytta fram och stärka vår position i Sverige samtidigt som vi är återhållsamma med våra kostnader. En god tillströmning av nya kunder och fler affärer  inom samtliga områden har lett fram till det fina resultatet.”

Resultaträkning
Mkr
2016
Kv 1
2015
Kv 1
%2016 Kv 12015 Kv 4

%

Räntenetto1 2401 120111 2401 1587
Privisionsnetto225272-17225294-24
Handelsintäkter*6174753061740851
Övriga intäkter13-5514-64
Summa rörelseintäkter2 0831 8701120831 86412
Kostnader-785-835-6-785-7702
Resultat före kreditförluster1 2981 0352512981 09419
Kreditförluster-38-66-42-38-53-27
Rörelseresultat1 260969301 2601 04121
Skatt-155-194-20-155-197-21
Periodens resultat1 105775431 10584431
Utlåning, mdr272247102722595
Inlåning, mdr107110-3107108-1

*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter

Nya digitala kundlösningar och utmärkelser
I februari startade samarbetet mellan banken och Saco om förmånliga tjänster och erbjudanden till Sacoförbundens medlemmar. Totalt har 22 av 23 förbund tecknat samarbetsavtal med banken och anslutningstakten av nya kunder ligger helt i linje med förväntningarna. Medlemmarna ansluter sig digitalt till tjänsterna via bankens webbplats vilket är en mycket uppskattad lösning.

Våra kunder fortsätter att möta oss digitalt. Antal genomförda e-möten har fördubblats i jämförelse med samma period förra året.

Under kvartalet sjösattes ”digital signering” även för företagskunder som innebär att kunderna på ett smidigt och enkelt sätt kan underteckna avtal med banken med hjälp av BankID.

Affärsområdet Corporates & Institutions fortsätter att vinna kundernas förtroende. I TNS Sifo Prosperas årliga kundnöjdhetsundersökning som presenterades i mars, rankades Danske Bank för andra året i rad som marknadens bästa förmedlare av företagsobligationer i Sverige. Detta är ett kvitto på att kunderna värderar bankens expertis och kompetens inom området.

Ansökan om hypoteksbolag i Sverige
I föregående kvartal aviserades att Danske Bank vill starta ett hypoteksbolag i Sverige. Den formella ansökan kommer att skickas in till Finansinspektionen under de närmaste månaderna.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för kvartal 1 2016. För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD, Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.