Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank stöttar FN-målet 8: Ett jämställt näringsliv är avgörande för tillväxt - Danske Bank pratar inte om problemet, utan levererar lösningar

Många undersökningar pekar på problemet att kvinnor får lägre andel av riskkapitalet. Det innebär att många kvinnor inte kan göra verklighet av sina företagsidéer i samma utsträckning som män. Därmed går samhället miste om innovationskraft – något som i hög grad kan komma att påverka Sveriges konkurrenskraft på den globala arenan.

Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt är viktigt eftersom det främjar makroekonomisk stabilitet och ett gott investeringsklimat. Därför kommer det globala FN-målet nummer 8 vara en bärande del och genomsyra Danske Banks aktiviteter framöver. 

– Jag brinner för ett jämställt näringsliv där vi tar tillvara på all innovationskraft hos både kvinnor och män. Idag går en stor del av de goda företagsidéerna oss förbi på grund av obalans mellan manligt och kvinnligt företagande.  Tillgång till riskkapital och förlegade strukturer gör att kvinnor inte i lika stor grad startar och driver företag. Otaliga undersökningar visar på utmaningarna, nu är det dags att fokusera på lösningarna, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige.

Danske Bank kommer tillsammans med olika samarbetspartners lyfta FN-mål nummer 8 kontinuerligt under 2018. Arbetet började redan 2015 med att alla anställda fick genomgå ett inclusion program för att skapa medvetenhet om frågorna som exempelvis hur vi förhåller oss till olika stereotyper. Danske Bank har också gjort en genomlysning med ett externt företag för att genomlysa oskäliga löner och åtgärda brister.  Som en del av vår startup-satsning, plattformen Thec Hub, har vi ett starkt fokus på att engagera både kvinnor och män. 

– Jämställdhet är en förutsättning för framtida tillväxt. Sedan några år tillbaka jobbar vi med vår digitala plattform The Hub för att hjälpa startups och tillväxtbolag att få finansiering, kvalificerad arbetskraft och tillgång till bra verktyg, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige och fortsätter;

– Danske Bank vill bidra till en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, och det gör vi bland annat genom  att lyfta kvinnligt entreprenörskap. Var tredje företag som startas idag grundas av en kvinna men dessa bolag får en väldigt liten andel av kapitalet som investeras. Jag är övertygad om att vi inte utnyttjar den kommersiella potential som finns i vårt samhälle. Det här är en utveckling som behöver förändras och här vill jag i min roll vara med och påverka.  

Danske Banks lösningar

  • Danske Bank Growth - Danske Bank erbjuder individuell rådgivning, utveckling av affärsmodell och produkter samt rekrytering av spetskompetens.
  • The Hub – en digital plattform som samlar entreprenörer.
  • Startup Weekend FemTech - Danske Bank bjuder årligen in kvinnor för att under en helg presentera, forma och utföra sina företagsidéer.
  • nHack – ett acceleratorprogram som hjälper startups snabbt in på den kinesiska marknaden.

För ytterligare information:

Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se


Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com