Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danica Pension säljer sin svenska verksamhet

I dag offentliggör Danica Pension, Forsikringsaktieselskab, att den svenska delen av verksamheten säljs till ett investerar konsortium lett av den nordiska kapitalfonden Polaris och den tyska kapitalfonden Acathia. Försäljningen innebär att Danica Pension kommer att fokusera på tillväxt på de danska och norska marknaderna. För Danica Pension Sverige innebär försäljningen att man med en ny stark ägare kan fortsätta utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden på försäkringsmarknaden. Vidare kommer de nya ägarna bidra till att få skalbarhet i affärsmodellen vilket kommer gynna kunderna.

Ole Krogh Petersen, vd på Danica Pension kommenterar:

”Vi är stolta över den tillväxt som vi skapat på den svenska marknaden och den starka plattform som vår utmärkta ledning och våra kompetenta medarbetare i Sverige har byggt upp. Då affärsmodellen i vår svenska organisation skiljer sig åt från övriga organisationens, har vi ställt oss frågan om vi fortfarande är den part som ska vidareutveckla Danica Pension Sverige. Vi kom fram till att både våra kunder och Danica Pension som helhet är bättre betjänta av en ny ägare som kan garantera fortsatt utveckling.”

Danica Pension Sverige har 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Samtliga medarbetare i den svenska verksamheten kommer att ingå i den nya organisationen med Polaris och Acathia som ägare. Danica Pension har en stark tillväxt i Sverige, dock skiljer sig den svenska affärsmodellen från de övriga nordiska marknaderna. Mot bakgrund av detta ser Danica Pension att de nya ägarna kan ge de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och tillväxt i Sverige.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige kommentarer:

”Genom partnerskap med den nya ägaren kommer vi kunna fortsätta att erbjuda våra kunder ett brett sortiment av attraktiva pensionslösningar även i framtiden. Partnerskapet ger oss möjlighet att fokusera på värdebaserad rådgivning där försäkringserbjudandet ingår som en viktig del.”

Affären kräver godkännande av Finansinspektionen och konkurrensmyndigheten i Sverige. Besked förväntas under första halvåret 2019.

Läs mer på danskebank.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Karl Kjær Bang, presschef Danica Pension
45 50 50 86 07
kban@danskebank.dk


Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com