Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank House View: Aktiemarknaden har mer att ge under 2019

De finansiella marknaderna uppför sig som om en lågkonjunktur står för dörren, men vi delar inte den utbredda oron utan ser intressanta möjligheter på aktiemarknaden även under 2019, skriver Danske Bank i en marknadsrapport inför första kvartalet 2019. Vi fokuserar framför allt på Asien och europeiska kvalitetsaktier.

Hittills i år har ett globalt aktieindex gett en avkastning omkring noll, och det ser inte så mycket muntrare ut för räntebärande tillgångar. Det finns många goda förklaringar den svaga avkastningen; handelskrig, Brexit, italiensk politik, kriser på tillväxtmarknaderna samt stigande räntor i USA.
 
– Utvecklingen på aktiemarknaden signalerar att vi står på tröskeln till en lågkonjunktur, men vår bild är att oron är överdriven och att recessionen dröjer. Vi förväntar oss en positiv avkastning på globala aktier de kommande tolv månaderna, säger Maria Landeborn, senior strateg, i en kommentar till Danske Banks nya marknadsrapport inför första kvartalet 2019.
 
Men även om uppgången fortsätter så blir det i samma anda som hittills i år med fortsatt nervositet till och från på världens börser, understryker hon – vi kommer att ta två steg framåt och ett tillbaka. 
 
Bleka utsikter för obligationer…
För globala obligationer ser inte 2019 ut att bli något särskilt roligt år. Dels är räntorna fortfarande nedpressade, tio år efter finanskrisen, och prognosen pekar dessutom på svagt stigande räntor under 2019. Det innebär fallande obligationspriser vilket ytterligare begränsar den möjliga avkastningen. 
– Detta gäller särskilt den svenska marknaden till följd av minusräntan och att Riksbanken nu väntas börja höja reporäntan. Därför är det svårt att se hur vi ska kunna få en positiv avkastning från nordiska och europeiska statsobligationer det närmaste året, konstaterar Maria Landeborn.
Men räntefonder är trots låg avkastning en nödvändig beståndsdel i portföljen.
 
– Korta och långa räntefonder bidrar med stabilitet när det är skakigt. De bevarar värde och ger möjlighet att kunna öka exponeringen mot aktier efter kursnedgångar. Man måste också fundera på när man behöver pengarna – är det de närmaste 1, 2, 3 åren ska de inte stå på börsen. Men handlar det om långsiktigt sparande exempelvis till pensionen, då behöver man inte fundera över om börsen är nära toppen eller inte, säger Maria Landeborn. 
 
… men aktier har mer att ge
Maria Landeborn understryker att aktiemarknaden har fortsatt medvind från ekonomiska fundamenta. Tillväxten i världen har visserligen toppat men är fortfarande god, företag och konsumenter är optimistiska och arbetslösheten låg – inte minst i USA. Samtidigt är inflationen begränsad vilket betyder att centralbankerna mycket långsamt kan minska stimulanserna.  Estimaten för 2019 på även en fortsatt god vinsttillväxt i bolagen på 8-10 procent globalt. 
 
– Kina har dessutom öst på med både penning- och finanspolitiska stimulanser för att mildra effekterna av handelskriget, och åtgärderna bedöms börja synas i makrostatistiken under första halvan av 2019. Asien är vår favorit bland tillväxtmarknaderna, och den senaste tidens kursnedgång kan ses som en möjlighet att öka den långsiktiga exponeringen mot asiatiska aktier, säger Maria Landeborn. 
 
I synnerhet i Europa väntas politik fortsätta sätta tonen. Brexit, den italienska budgetkonflikten med EU samt handelskriget är några faktorer med potential att skaka marknaden. 
 
– I Europa har vi valt att satsa på stabila bolag med höga utdelningar snarare än breda index. Det bidrar till mer stabilitet i portföljen när marknaden oroar sig för geopolitik, konjunktur och stigande räntor.
 
I USA väntas ekonomin fortsätta växa även nästa år till följd av skattesänkningar och stora infrastrukturinvesteringar. Även om den amerikanska centralbanken, Fed, höjer räntan är den fortfarande på en nivå som betecknas som stimulativ. För amerikanska bolag väntas en god vinsttillväxt 2019 men det finns faktorer som kan sätta press på marginalerna. 
 
– Stigande räntor, en stark dollar och svårigheter att rekrytera på den ansträngda arbetsmarknaden leder alla till marginalpress. Till följd av skattesänkningen väntas vinsttillväxten i USA närma sig 25 procent i år, för att sedan falla tillbaka till strax under 10 procent 2019. Om prognoserna står sig är det dock fullt tillräckligt för att ge stöd åt börsen, säger Maria Landeborn. 
 
Handelspolitik, penningpolitik och hur vinsttillväxten i bolagen utvecklas blir alla viktiga för hur aktiemarknaden går nästa år. Läs mer om våra förväntningar på börsåret 2019 i nya Danske Bank Quarterly View. 
 
Läs hela Quarterly View Q1 2019 här