Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Globalt sug efter trä ger rekordpriser på svenskt virke och massa

Skogen befinner sig just nu i en perfekt storm där många positiva faktorer samverkar. Den globala konsumtionen av trävaror är den högsta någonsin och priset på pappersmassa överträffar alla prognoser. Det är glada nyheter för landets 325000 skogsägare och svensk skogsindustri som nyligen rekordinvesterat i nya massafabriker.

För bara fem år sedan såg det nattsvart ut för den svenska skogen och skogsindustrin. Det har verkligen vänt nu och den starka världskonjunkturen genererar en enorm efterfrågan på pappersmassa och trävaror.  

Priset på pappersmassa slår löpande prisrekord. Drömgränsen på 1000 USD per ton nåddes vid årsskiftet och den senaste nivån på 1130 USD per ton är den högsta någonsin. Det är även inom just pappersmassa som svensk skogsindustri gjort de största investeringarna på senare tid. Södras Väröanläggning och SCAs nya fabrik i Östrand väntas öka vedbehovet med närmare fyra miljoner kubikmeter. Jakten efter mer massaved har snabbt fått konsekvenser för lagren som nu är de lägsta på 14 år.

 

  • Rekordpriset på pappersmassa är oerhört glädjande för nordisk skogsindustri som nu startar nya megabruk. Bristen på massaved var väntad men kom oväntat fort med ett vinterväder som drivit på problematiken. Nu gäller det att skogsägarna ökar avverkningen för att vi ska kunna säkra försörjningen till denna viktiga exportnäring, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och under 2017 uppgick den svenska exporten till drygt 13 miljoner kubikmeter. Den globala konsumtionen av trävaror är på rekordnivå och alla viktiga svenska exportmarknader går bra just nu. Men det är Kina som överraskar mest. På tio år har kinesisk import av barrträvaror sammantaget gått från nästan noll till runt 24 miljoner kubikmeter under 2017. Under 2018 blir sannolikt Kina Sveriges tredje viktigaste exportland för trävaror efter Storbritannien och Egypten.

  • Kinesernas sug efter trävaror verkar omättligt och Kina har en stor påverkan på världsmarknaden för virke. Vem hade kunnat tro att Kina och även Egypten skulle bli två av Sveriges främsta trävarumarknaden för några år sedan? Det är mycket tack vare de svenska sågverken som varit duktiga på att anpassa sig och hitta nya marknader och användningsområden, säger Johan Freij.

Det stora suget efter trävaror globalt innebär att sågverken har kunnat öka priserna de senaste 24 månaderna och fortsätter höjningarna till påsk är det den längsta ökningsperioden på trettio år. Även svenska virkeslager är mycket låga och indikerar därmed fortsatta prishöjningar på virke.

  • Även om vi tror att priserna ska upp en bit till på både massa och trävaror så har skogsägarna ett kanonläge för avverkning nu. Timmer är det som ger mest flis i skogsägarnas plånböcker och nu är alla sortiment bra, men skogen är en volatil bransch och man vet aldrig hur länge det varar, avslutar Johan Freij.

Svensk virkeshandel sist ut att digitaliseras?

Det mesta är digitaliserat idag- men inte svensk virkeshandel. På virkesmarknaden görs affärer fortfarande upp i personliga relationer direkt mellan köpare och säljare som de gjort i alla tider. Men nu ökar kraven på en effektivare och digitaliserad handel med större transparens kring utbud och priser bland annat från distansägare av skog. I Finland har man lyckats bättre med detta och där har den digitaliserade virkeshandeln tagit stora marknadsandelar på kort tid. Danska Bank ger sin bild av varför det går så trögt i Sverige och vilka framgångsfaktorerna har varit i Finland.


Hur värderas skogen på börsen?

SCA och Holmen har båda haft kraftiga kursuppgångar de senaste åren. Två börsnoterade bolag där skogsvärdet är avgörande. SCA med ca 2 miljoner hektar produktiv skogsmark och Holmen med ca 1 miljon hektar. I nyhetsbrevet försöker vi beskriva hur aktiemarknaden värderar skog på börsen.

 

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 1 2018 i bifogad pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se 

 

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.