Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong.

Enligt en ny analys av Danske Bank kommer den svenska skogssektorn att gå in i ett nytt skede när den enorma prisutvecklingen klingar av. När vändningen väl kommer är bedömningen att industrin landar på en högre nivå – och att det blir betydligt mindre svängningar på marknaden.

– Vi har pratat länge om att skogsindustrin har stora möjligheter att producera nya produkter och nu ser vi att det händer. Efterfrågan på hållbara och förnyelsebara material från skogen ökar snabbt, inte minst i form av nya flerfamiljshus i trä och investeringar i skogsbaserade bränslen. Det kommer att dämpa effekterna av en vändning, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Danske Bank ser framförallt tre områden där trä spelar en allt viktigare roll: övergången från plastförpackningar till papper, traditionell diesel som ersätts med skogsdiesel och inom byggindustrin där stål och betong får lämna plats för träprodukter.

Fortfarande är trä- och massamarknaden urstark. Massapriset passerar snart 1 200 USD per ton – en nivå som inte ens optimisterna trodde var möjlig. Trävarupriserna har stigit i 28 månader och nya prishöjningar är redan intecknade för det tredje kvartalet. För sågverken innebär det den längsta uppgångsfasen på över 40 år.

– För skogsägarna är högkonjunkturen självklart mycket välkommen. Alla de stora marknaderna som USA, Kina, Europa och Nordafrika går bra för tillfället vilket är helt unikt, berättar Johan Freij.

Sett över hela landet har priset på massaved ökat med 20-30 procent sedan maj 2017. De mellansvenska priserna som tidigare legat betydligt lägre befinner sig nu på samma nivåer som gäller i de norra delarna av Sverige.

– Det är bara att erkänna att vi inte kunde förutspå de oerhört snabba prisförändringarna de senaste månaderna. Sådana här perioder varar inte för evigt och vårt råd är att avverka så att man får glädje av de goda priserna. Det finns ingen anledning att tveka med att slutavverka och gallra i sina bestånd, säger Johan Freij.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 2 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Katarina Roslund
Corporate communications manager, Danske Bank Sverige
076-72 162 35
katarina.roslund@danskebank.seDanske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com