Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Bara tre av tio har ett privat pensionssparande

Svenskarna vill helst gå i pension när de fyller 64 år, men tror att det är mer realistiskt att de har hunnit fylla 68 år innan de lämnar arbetslivet. Tre fjärdedelar (76%) av alla svenskar som inte gått i pension bedömer att de kommer att vara över 65 år när det dags för dem själva att lämna arbetslivet. Det är några av resultaten som framgår i en färsk undersökning om svenska folkets ekonomi.

Yougov har på uppdrag av Danske Bank intervjuat 5 040 vuxna svenskar från 18 år och uppåt om deras ekonomi. De tillfrågade har bland annat fått svara på frågor om sin pension, sparande och boende.

Undersökningen visar också att tre av tio svenskar har ett privat pensionssparande som är fristående från deras anställning och sex av tio (57%) uppger att de ser över sitt pensionssparande minst en gång om året. En av sju (15%) menar däremot att de aldrig ser över sitt pensionssparande

- Majoriteten av svenska folket har tagit till sig budskapet om en höjd pensionsålder, men den genomsnittliga åldern för när man vill gå i pension är 64 år. Bara tre av tio har ett privat pensionssparande vilket är alltför få. Nyckeln till större möjlighet att bestämma över sin egen pensionsålder och kvaliteten på livet som pensionär är att ha ett bra eget sparande, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige. 

Att jobba längre är inte det enda sättet att öka inkomsten som pensionär. Ett annat sätt är att börja jobba tidigare. I en internationell jämförelse är Sverige nämligen ett av de länder där etableringsåldern på arbetsmarknaden är högst. Det gäller särskilt stora grupper av akademiker där snittåldern för inträde på arbetsmarknaden är närmare 30 år

- Tiden är väldigt viktig för hur stor avkastningen på ett sparande blir. De första kronorna som man sparar har många fler år på sig att växa än de som sätts undan sent i livet eftersom ränta på ränta-effekten hinner bli mycket större, säger Maria Landeborn.

Uträkningar som Danske Banks pensionsbolag Danica Pension gjort, visar att en 40-åring som idag står utan ett privat pensionssparande och som har en bruttoinkomst på 30 000 kronor före skatt, endast får ca 53 procent av sin lön i livsvarig pensionsutbetalning vid en pensionsålder på 65 år, det vill säga 15 800 kronor före skatt.   

- Även om man har tjänstepension via sin arbetsgivare är risken överhängande att man behöver sänka sin levnadsstandard avsevärt som pensionär om man inte har ett privat sparande. Jag brukar säga att man ska se ett privat sparande som en räkning man betalar till sig själv, avslutar Maria Landeborn. 

Maria Landeborns fem bästa tips till dig som vill maxa pensionen:

  1. Börja med ett eget sparande så tidigt som möjligt – då hinner pengarna växa länge
  2. Ett litet sparande är bättre än inget
  3. Välj arbetsgivare som betalar tjänstepension
  4. Börja jobba tidigare


Gör en pensionsprognos på minpension.se

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Sparekonom, Danske Bank Sverige
tfn: 076-644 78 81,
maria.landeborn@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
tfn: 070-644 01 40,
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com