Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Stora skillnader i pensionssparande bland svenska småföretagare

Många småföretagare drömmer om att gå i pension tidigare och behålla samma levnadsstandard som i dag. Men en tredjedel tror samtidigt att deras ekonomi som pensionär kommer att bli sämre eller avsevärt sämre än i dag. Det visar en ny undersökning av Novus som gjorts på uppdrag av Danske Bank.

Enligt Novus-undersökningen har i dag 86 procent av småföretagarna någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen. 42 procent uppger att de främst kommer att finansiera sitt pensionsliv med en tjänstepension, 30 procent med eget sparande och 24 procent med en privat pensionsförsäkring. 11 procent av småföretagarna räknar med att sälja företaget för att trygga pensionen.

Det vanligaste beloppet att spara varje månad är mellan 5 000 och 10 000 kronor. Åldern verkar inte ha någon betydelse för hur mycket man sparar och inte heller kön. Däremot sparar småföretagare i Stockholm något mer, mellan 10 000 och 20 000 kronor per månad. Totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till pensionen.

– Vi blev faktiskt positivt överraskade över att småföretagare prioriterar sin pension i så stor utsträckning och att så många sätter av till en tjänstepension eller liknande. Men hur mycket man kan sätta av varje månad skiljer sig åt kraftigt, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser för deras privatekonomi som pensionärer, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank Sverige.

De flesta planerar att gå i pension vid 65, men en av fem drömmer om att gå i pension innan. Ju yngre småföretagaren är, desto tidigare vill hen gå i pension. Många har också höga förväntningar på sin ekonomiska levnadsstandard som pensionär, 60 procent tror att denna kommer att vara samma eller bättre som i dag. De flesta i undersökningen, en av fyra, uppger att de totalt behöver ha 25 000 kronor per månad efter skatt att leva på som pensionär.

– Vi får ofta frågan kring hur mycket man bör pensionsspara varje månad och vi råder då varje person att utgå ifrån sin egen situation eftersom det är så många faktorer som påverkar pensionen. Men en disponibel inkomst på 25 000 kronor i månaden som pensionär kräver ett ordentligt pensionssparande. En riktlinje för en 30-åring som planerar att gå i pension vid 65 år är då att sätta av ca 8 000 kronor i månaden i en tjänstepension eller liknande, säger Anders Gullesjö.

Samtidigt tror en av tre småföretagare att deras ekonomiska levnadsstandard kommer att bli sämre som pensionär.

Nära två av tio småföretagare är oroliga för sin pension och kvinnor är mer oroliga än män. Bland orosmolnen finns svårigheter att få ihop pengarna, myndigheter som ändrar villkor hela tiden och att det inte kommer att finnas några pengar kvar i allmän pension när det är dags att gå i pension.

– Vårt bästa råd är att det är viktigt att börja sätta av till pensionen tidigt i karriären – varje missat år slår hårt både mot den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är viktigt att vi får med alla på tåget tidigt så att det inte uppstår stora ekonomiska klyftor mellan fattiga och välbeställda pensionerade småföretagare, avslutar Anders Gullesjö.

Några siffror från undersökningen:

Planerad pensionsålder?

 • Nästan två av fem småföretagare planerar att gå i pension vid 65.
 • Småföretagare under 45 år planerar att gå i pension när de är 55 (10 %), de mellan 46 och 54 år vid 60 (22 %) och de som är över 55 år vid 65 (49 %) eller 70 (13 %).

Hur ser det egna pensionssparandet ut idag?

 • 86 procent av småföretagare har någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen. Nästan tre av fem har en tjänstepension och 37 procent har en privat pensionsförsäkring.
 • Drygt två av fem tror att de främst kommer finansiera sitt pensionsliv med en tjänstepension.
 • En av fyra småföretagare sparar 5 000 – 10 000 kronor i snitt varje månad. Men totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till pensionen.

Hur mycket behöver du ha att leva på som pensionär?

 • 24 procent av småföretagarna tror att de totalt behöver ha 25 000 kronor per månad efter skatt att leva på som pensionär.
 • 22 procent uppger att de kommer att behöva 20 000 kronor per månad och 18 procent uppger 30 000 kronor per månad.

Oro inför pensionen? Förväntad levnadsstandard? Största hindren?

 • Drygt fyra av fem känner sig inte oroliga över sin pension. Kvinnliga småföretagare tenderar dock att känna sig mer oroliga än manliga.
 • Ekonomin anses vara ett av de största hindren när det kommer till pensionen.
 • En av tre småföretagare tror att deras ekonomiska levnadsstandard kommer att bli sämre som pensionär.
 • Som pensionär kommer man då främst att spara in på resor, nöjen och skaffa billigare boende.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Danske Bank. Syftet har varit att ta reda på hur småföretagare prioriterar regelbundna pensionsavsättningar till sig själva och om de sparar på annat sätt. Målgruppen för undersökningen har varit vd eller ägare för småföretag med mellan en och nio anställda. Totalt deltog 300 personer och telefonintervjuerna gjordes under våren 2018.

Läs hela undersökningen här

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Gullesjö
Affärsområdeschef, Danske Bank Sverige
073-367 98 90
anders.gullesjo@danskebank.se


Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com