Content is loading
Gå till huvudinnehåll

UC och Asiakastieto bildar ny nordisk kreditinformationsaktör

Det börsnoterade finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc (“Asiakastieto”) har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB (“UC”) om att förvärva UC för cirka 3,5 miljarder kronor baserat på aktuell börs- och valutakurs.

Danske Bank äger 1,41% av aktierna i UC och kommer att erhålla 124 480 aktier i Asiakastieto motsvarande 0,5% av bolaget samt EUR 1 393 080 i kontant ersättning.  

Transaktionen har inte någon väsentlig påverkan på bankens finansiella resultat. Samgåendet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

UC och Asiakastieto kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. Den nya koncernen är noterad på NASDAQ i Helsingfors. De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historia. Sammanslagning förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40,
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com