Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank: 2018 går mot ett rekordår för gröna obligationer

Den svenska marknaden för gröna obligationer är glödhet och Danske Bank spår att 2018 blir ett rekordår. Året har inletts oerhört starkt med flera stora gröna obligationer i svenska kronor. Inte minst sedan Landshypotek Bank nyligen emitterade den största gröna obligationen någonsin i SEK. Danske Bank har varit rådgivare och joint book runner när den säkerställda gröna obligationen om 5,25 miljarder svenska kronor gavs ut den 16 maj i år.

Svenska och internationella investerare, framför allt pensions- och försäkringsbolagen, växlar nu över till placeringar i gröna och hållbara projekt i allt snabbare takt. Danske Bank Sverige har etablerat sig som rådgivare på den gröna obligationsmarknaden och har anlitats vid ett flertal av de tongivande emissionerna under de senaste månaderna, däribland Vasakronan, Klövern, Kommuninvest, Jernhusen och nu senast Landshypotek Bank.

Danske Bank har varit rådgivare i arbetet med att ta fram ramverket för Landshypotek Banks nya gröna säkerställda obligation som ska användas till att finansiera initiativ som stöttar det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären. Danske Bank agerade även joint book runner i samband med emissionen av obligationen om 5,25 miljarder SEK. Intresset var mycket stort när den gavs ut och efter bara en halvtimme var obligationen övertecknad och uppgick till en volym på över 12 miljarder kronor. Lars Mac Key, expert på gröna obligationer på Danske Bank, berättar att det är mycket som är unikt med den stora obligationen:

- Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att jobba tillsammans med Landshypotek kring denna banbrytande gröna obligation. Det är inte bara den största gröna som getts ut i svenska kronor någonsin, det är också den första säkerställda gröna obligationen som ges ut av ett svenskt företag och den första i världen som enbart finansierar hållbart skogsbruk, säger Lars Mac Key, Danske Bank Sustainable Products DCM.

Ramverket för obligationen har utvärderats av CICERO och av dem fått det högsta betyget ”Dark Green”. Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC), utöver det ska fastigheten ha ett mål om minst 5 procent lövbestånd för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.

- Genom att bruka den svenska skogen på ett hållbart sätt gör våra skogsägare i Sverige en insats för klimatet och miljön varje dag. Vi är så nöjda med det enorma intresset för vår gröna emission och vi är stolta över att vi och våra kunder nu kan bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar finansmarknad, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Året har med andra ord fått en stark grön start. Förra året emitterades gröna obligationer för närmare 40 miljarder SEK, vilket motsvarade ca 6 procent av hela obligationsmarknaden. Så här långt in i 2018, har redan gröna obligationer emitterats för drygt 39 miljarder i SEK, motsvarande ca 12 procent av totalt emitterade obligationer i SEK.

- Efterfrågan från försäkrings- och pensionsbolagen på gröna obligationer är enorm, nästan omättlig. Intresset drivs bland annat av konsumenternas starka efterfråga på att pensionsbolagen investerar i hållbara initiativ och projekt. Fortsätter det så här är det inte omöjligt att vi under 2018 når 65 miljarder SEK i gröna obligationer. Det är ett positivt besked för oss alla, eftersom en allt större del av investeringarna på så vis finansierar hållbara och klimatstödjande initiativ, avslutar Lars Mac Key.

Gröna obligationer ges vanligtvis ut av företag och organisationer som arbetar med förnybar energi, lågenergibyggnader och vattenrening, men även andra branscher såsom shipping, ligger i startgroparna.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Mac Key
Danske Bank Sustainable Products DCM,

070-994 99 50
lars.mackey@danskebank.se

 

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com