Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks fondbolag lanserar ny småbolagsfond med hållbarhetsfokus

Nu lanserar Danske Banks fondbolag, Danske Invest, en ny svensk småbolagsfond som lägger extra fokus på hållbarhet. Fonden Danske Invest Sverige Småbolags strategi fokuserar på att investera i mindre bolag med hög utvecklingspotential och hållbara affärsmodeller som långsiktigt kan skapa värde för kunder, investerare och samhället i stort.

Svenska bolag har länge gynnats av en stark hemmamarknad med politisk och finansiell stabilitet, hög innovationsgrad och god tillgång till riskkapital. Detta i kombination med ett starkt fokus på hållbarhet ska bygga Danske Invests nya fond.

- Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Historiskt sett har svenska småbolag gett en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet och vi hoppas att detta i kombination med ett starkt hållbarhetsfokus ska tilltala investerarna, säger Petter Löfqvist senior portföljförvaltare Danske Bank

Utöver finansiella nyckeltal spelar hållbarhet en viktig roll vid urvalet av bolag till Danske Invest Sverige Småbolag. Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika hållbarhetsfaktorer med fokus på miljö, socialt ansvar och god ägarstyrning och väljer bolag som är bra på hållbarhet eller har potential att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Teamet har också en nära dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med hållbarhet.

- Många småbolag är underanalyserade och får mindre uppmärksamhet från investerare och analytiker om man jämför med de större företagen. Vilket kan innebära goda möjligheter att hitta undangömda pärlor på aktiemarknaden. Ambitionen är att öka värdet i portföljen genom att investera i hållbara och kvalitativa bolag som över tid har förutsättningar att växa snabbare än sina konkurrenter, säger Petter Löfqvist senior portföljförvaltare Danske Bank.

Ansvarig för teamet av förvaltare är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag. Petter har tidigare arbetat med småbolagsfonder hos Evli Bank, Alfred Berg och Länsförsäkringar. Fonden lanseras för handel den 31 augusti 2018.

 

FAKTA OM FONDEN

Namn:
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag
Placeringsinriktning: Investerar i små och medelstora svenska bolag med huvudfokus på småbolag. Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market. Bolagen analyseras och väljs in i portföljen utifrån analyser av finansiella nyckeltal men också genom analyser av bolagens arbete med olika hållbarhetsfaktorer.
Årlig avgift: 1,52 % procent
Riskindikator (1-7): 5
ISIN-kod: LU1857272386

Läs mer: Basfakta för investerare samt informationsbroschyr finns på danskeinvest.se. Här kan du läsa mer om de risker som är förknippade med en investering i fonden.