Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Roger Josefsson ny hållbarhetschef på Danske Bank Sverige

Danske Bank utser Roger Josefsson till ny hållbarhetschef för Danske Bank Sverige. Roger kombinerar spjutspetskompetens inom bank- och finans med stark drivkraft inom hållbarhet och stärker Danske Banks roll som ledande finansiell partner inom hållbarhetsområdet.

Kundernas ökade efterfrågan på hållbara finansiella lösningar, vikten av hållbarhetsintegrerad riskanalys och en ökad reglering på området ställer nya krav på rollen som hållbarhetschef.

- Hållbarhet har blivit en affärsfråga globalt och vikten av finansiell kompetens är central för att fatta de hållbarhetsbeslut som alla företag behöver göra de kommande åren. Den svenska marknaden och företagen ligger långt fram i många av frågorna och därför sökte vi en person med spjutspetskompetens inom det finansiella området och en stark drivkraft inom det växande hållbarhetsområdet. Roger har den profilen, säger Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige.

Roger har tidigare arbetat som chefekonom på Danske Bank (2004-2017) samt på Riksbanken och Finansdepartementet. Nu är han tillbaka på Danske Bank med uppdraget att utveckla Danske Banks hållbarhetsarbete och blir en viktig rådgivare internt och externt.

- Danske Bank har en ambitiös hållbarhetsagenda och ett spännande produkterbjudande där banken redan är ledande inom området gröna obligationer. Det finns tydligt mätbara hållbarhetsmål att arbeta mot vilket är viktigt om man ska driva förändring. Nu ska vi ta en ännu starkare och tydligare position på marknaden och bli den bästa finansiella partnern för våra kunder i deras omställning mot ett mer hållbart samhälle, säger Roger Josefsson.

Danske Bank analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning (ESG) och andra finansiella faktorer för att förstå företagen vi investerar i och finansierar; deras affärsmodeller, positioner, risker och möjligheter. 

Roger Josefsson tillträder sin nya tjänst den 18 maj, 2020.

Läs mer om Danske Banks hållbarhetsarbete: 
Societal Impact & Sustainability
Hållbara investeringar

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige
076-721 34 82, johanna.norberg@danskebank.se

Roger Josefsson, Hållbarhetschef, Danske Bank Sverige
076-721 66 66, rjos@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se