Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtigheds-relaterede oplysninger

Danske Banks tilgang til ansvarlige investeringer er understøttet af tydelige politikker, instruktioner, retningslinjer og rapportering. På denne side finder du relevant dokumentation om vores tilgang og rammerne for vores arbejde.

Du kan også få adgang til lovgivningsbestemte bæredygtighedsinformationer, som hvordan vi håndterer de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsforhold (Principle Adverse Impact, PAI) samt produktspecifik information. 

SFDR dokumenter

EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR) er en forordning, der har til formål at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden for, hvordan kapitalforvaltere og institutionelle investorer integrerer bæredygtighed i deres processer og i deres investeringsløsninger. 

Danske Bank er forpligtet til at oplyse, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger, rådgivning og aflønningspolitikker og hvordan vi forholder os til de negative indvirkninger, som investeringer kan have på bæredygtighedsforhold. 

Du kan finde yderligere informationer under overskriften ”Politikker, instrukser og retningslinjer” længere nede på denne side.

 • 29. dec 2022Statement on the integration of sustainability risks in investments and advice
 • 29. dec 2022Statement on principal adverse impacts of investment and insurance advice on sustainability factors
 • 24. jan 2023Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Bæredygtighedsrelaterede informationer om vores investeringsløsninger

For investeringsløsninger der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har et bæredygtigt investeringsmål, kan du finde relevant information i bilagene til hver enkelt investeringsløsning og yderligere detaljer i de såkaldte produktspecifikke website disclosures. Du kan finde informationerne her for 
Balanced Model Portfolios Andre investeringsløsninger

Politikker, instrukser, planer og retningslinjer


 • 01. jun 2023Active ownership instruction
 • 01. jun 2023Exclusion Instruction
 • 19. apr 2023Responsible Investment Policy
 • 16. mar 2022Remuneration Policy
 • 09. feb 2023Voting Guidelines
 • 03. feb 2023Politik for Ansvarlige Investeringer
 • 20. jan 2023Climate Action Plan
 • 04. jan 2023Sustainable Finance Policy
 • 16. dec 2022Sustainability Risk Integration Instruction

ESG data og metodebeskrivelser


 • 24. sep 2020ESG Data Platform
 • 17. jun 2022Reduction of Activities Resulting in Significant Negative Impact on the Climate
 • 06. mar 2023Enhanced Sustainability Standards Screening
 • 10. mar 2023Danske Bank Sustainable Investment Houseview and SDG Model

Ekskluderede selskaber og udstedere


 • 21. mar 2023List of excluded companies and issuers

Rapportering og analyser


 • 20. feb 2023Active Ownership Report 2022
 • 22. jun 2022Our Responsible Investment Journey 2022
 • 08. dec 2022Nature is a blind spot also for Nordic companies
 • 28. jan 2021Klima - Vores investeringstilgang
 • 08. nov 2021Engagement and stewardship on the road to net zero
 • 04. apr 2022Net Zero Asset Manager Initiative - Interim Target Disclosure
Find rapportering fra tidligere år

UN-PRI rapportering

Vi har været medlem af den FN-støttede organisation “Principper for ansvarlige investeringer” (UN-PRI) siden 2010 og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer, som er fundamentet for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årligt til UN-PRI om vores processer og fremskridt med at implementere de seks principper i vores arbejde med ansvarlige investeringer.

Læs mere hos UN-PRI