Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vores historie

Danske Banks historie er ikke bare historien om Danske Bank - det er en historie om potentialet i os alle sammen. Den begynder for mere end 150 år siden i en afgørende periode af Danmarks historie og strækker sig frem til i dag. Gå herunder på opdagelse i fire kapitler om, hvordan Danske Banks historie er vævet sammen med Danmarks udvikling igennem 150 år inden for landbrug, industrialisering, urbanisering og digitalisering. 

Landbrug 1871-1910

Banken flytter ud, landbruget rykker ind 

Banker var i høj grad et københavnsk fænomen i midten af 1800-tallet. Var du landmand, måtte du holde dig til selvforsyning. Men med stiftelsen af Landmandsbanken i 1871 fik landmændene mulighed for at låne penge til produktion og eksport. Det såede frøet til det moderne landbrug og fik stor betydning for udviklingen af det danske samfund. Få historien fortalt af en professor i økonomisk historie – og mød Brdr. Ewers, der har været med hele vejen.

Se mere 

Industrialisering 1890-1960

Industrialiseringen sender Danmark på eksporteventyr

Det var ikke meget, Danmark eksporterede til udlandet, før Landmandsbanken blev etableret i 1871. Men industrialiseringen af Danmark tog fart i takt med ny teknologi og bedre muligheder for de erhvervsdrivende for at rejse kapital i banken. 

Få historien om Danmarks industrialisering og begyndende eksporteventyr af dels en økonomisk historiker og dels transportvirksomheden, Ancotrans.

Se mere 

Urbanisering 1960-1990

Boligboom i forstæderne og kvinder på arbejdsmarkedet

1960’erne var en brydningstid, der ændrede Danmark på mange måder. Familierne flyttede til parcelhuse i forstæderne, hvor nye boligområder skød op. Nye lånemuligheder til både bolig og forbrug gjorde det muligt for familien Danmark at få både villa, Volvo og vovhund. Og flere og flere kvinder blev på arbejdsmarkedet, efter de blev gift – mød en af dem.

Se mere

Digitalisering 1960-2021

Digital innovation ændrer danskernes hverdag

Innovation har altid været en del af Danske Banks DNA – fra kassekreditter i 1800-tallet over banebrydende EDB-maskiner i 1960’erne til MobilePay og nutidens mobilbank. De seneste årtier har budt på en overgang fra analoge og fysiske services til digitale værktøjer - en udvikling, hvor blandt andet bankerne gik forrest for at gøre Danmark til en international sværvægter i digitalisering.

Se mere

Fra Holmens Kanal til Postbyen

Holmens Kanal har været hjem for banken de seneste 149 år, men i foråret 2024 er vi flyttet til Københavns nye bydel, Postbyen.

Inden vi rykkede ud, tog vi på en sidste tur gennem Holmens Kanal.

Årstal i bankens historie

 

1871

Den bank, der senere skal blive til Danske Bank, tager sin begyndelse med Den Danske Landmandsbanks stiftelse i 1871. På det tidspunkt er bankerne i Danmark ikke for ’bønder’, og Landmandsbanken opstår i et forsøg på at rejse kapital for landmændene, der ønsker at udvikle sig fra ren selvforsyning til produktion og eksport.

Den bevægelse får afgørende betydning for Danmarks udvikling til industrisamfund og senere den velfærdsstat, Danmark har i dag.
 

1873

Kjøbenhavns Handelsbank bliver stiftet af grosserer D.B. Adler, som i 1857 også var medstifter af Privatbanken.

Handelsbanken bliver senere nabo til Landmandsbanken i Holmens Kanal i København. De to banker fusionerer i 1990.
 

1900-1921

Landmandsbanken ekspanderer og bliver en storbank i Norden.

Afslutningen på Første Verdenskrig fører til global deflation. Det rammer især de nordiske lande, som tjente mange penge på handel med Rusland og Tyskland under krigen.
 

1922

Efter den økonomiske krise, spekulationer og store tab på udlån er Landmandsbanken tæt på konkurs.

Banken bliver reddet af staten og Nationalbanken, og en række af bankens direktører bliver retsforfulgt for bedrageri.
 

1928

Skibsreder A.P. Møller bliver formand for bestyrelsen i Landmandsbanken. Her etableres et stærkt bånd mellem banken og Danmarks største rederi.


 

1945

Efter Anden Verdenskrig slutter den lange periode med deflation, og Danmark oplever stor økonomisk fremgang.

Banken udvider sit filialnet til hele landet.
 

1956-1973

Dansk industri vokser betragteligt – og det samme gør den offentlige sektor, velstanden og arbejdsstyrken med kvinderne, der kommer ud på arbejdsmarkedet.

Bankens udlån vokser tilsvarende, og det samme gør filialnettet – især med opkøbet af en række små, lokale banker.
 

1976

Landmandsbanken skifter navn til Den Danske Bank.

Danskernes rejselyst vokser – og det samme gør industrieksporten. Det betyder, at også bankerne begynder at orientere sig mod udlandet.

Danske Bank åbner sin første udenlandske filial i Luxembourg, og i årene efter følger filialer i New York, London og Hamborg.
 

1994

Danske Bank køber Baltica-koncernen, som også ejer Danica.

Baltica bliver solgt fra – og banken tilbyder nu pension- og forsikringsydelser.
 

1997

Kundernes aktiviteter bliver mere internationale og de får brug for løsninger på tværs af de skandinaviske lande.

Bankens nordiske ekspansion starter med opkøbet af Östgöta Enskilda Bank i Sverige.
 

1999

Den nordiske ekspansion fortsætter med købet af norske Fokus Bank.
 

2000

Banken ændrer navn til Danske Bank.

 

2001

Med opkøbet af BG Bank og Realkredit Danmark er der skabt en koncern, med datidens ord er et finansielt supermarked.

Her får kunderne glæde af rådgivning, der kommer hele vejen rundt om deres økonomi.
 

2004-2005

Danske Bank køber den irske National Irish Bank og nordirske Northern Bank.
 

2006

Danske Bank køber Sampo Bank i Finland, der i 2012 skifter navn til Danske Bank.

Med købet følger banker i Baltikum – blandt andet den estiske bank, som senere bliver omdrejningspunktet i Danske Banks hvidvasksag.
 

2007

BG Bank og Fokus Bank bliver lagt ind under Danske Bank. De baltiske banker ændres fra datterselskaber til filialer.
 

2008

Den internationale finanskrise breder sig hurtigt til den danske banksektor, som akut mangler likviditet. Folketingets bankpakker spænder et sikkerhedsnet ud under bankerne, og Danske Bank låner 24 millarder kroner, som den betaler tilbage med renter.

I årene efter sætter finanskrisen sine spor i danskernes økonomi, og bankerne konsoliderer sig selv i takt med tidens større krav til egenkapital. Danske Bank må i en længere periode stramme markant op på kreditgivningen i en tid, der blandt andet er præget af historisk store fald i boligpriserne. Men konsolideringen gør samtidig bankerne stærkere på kreditvurdering, hvilket fører til en markant vækst af sunde små og mellemstore virksomheder og generel vækst i samfundet i årene efter krisen.

I 2013 sætter nye kundepakker - og særligt en ny reklamekampagne med navnet New Normal – sindene i kog i den danske befolkning, som især kritiserer Danske Banks rolle under finanskrisen. 
 

2010

Vi er den første bank, der lancerer en mobilbank-app til iPhone og Android smartphones i Danmark og Finland. 

2013

Danske Bank lancerer MobilePay i Danmark og Finland. I begge lande er det den første app, der tilbyder betaling via mobilen.

I første omgang kan man overføre penge mellem private, men senere kan virksomheder tage imod MobilePay i deres webshops, butikker og via fakturaer.

 

2016

Med June kan alle lave en professionel investering uden at vide alt om aktier og obligationer. Junes algoritme beregner nemt hvilken June-fond, som passer til kundens økonomi.

 

2017

Privatdelen af den irske portefølje bliver solgt fra efter store tab på ejendomsmarkedet, som under finanskrisen blev endnu hårdere ramt end det danske. Fokus i Irland er nu primært institutionelle kunder og store erhvervskunder.

 

2017-2019

Danske Bank starter en undersøgelse af sin estiske filial i 2017 efter mistanke om, at der kan være foregået systematisk hvidvask. Resultatet offentliggøres i efteråret 2018 og får store konsekvenser for bankens ledelse.

I 2019 forlader Danske Bank Estland efter påbud fra myndighederne og beslutter samtidig at starte afvikling af aktiviteterne i Letland, Litauen og Rusland.  

Læs mere

 

2019

Banken opdager, at en række kunder som har betalt et for højt aftalegebyr på investeringsproduktet Flexinvest Fri. Kunderne bliver efterfølgende kompenseret.

 

2019

Banken præsenterer fire mål for at blive en Bedre Bank for alle sine interessenter – kunder, medarbejdere, investorer, samfundet – frem mod 2023.

Læs mere


 

2020

Banken opdager en fejl i sit gældsindrivelsessystem. Efterfølgende styrker banken den generelle indsats for at rette op på tidligere fejl i kundesager.

 

2020

At skabe overblik over en virksomheds økonomi kan være både komplekst og tidskrævende, især hvis det også kræver data fra forskellige systemer og serviceudbydere.

Med den finansielle platform District får vores erhvervskunder overblik over konti, transaktioner, likviditet og andre finansielle opgaver på tværs af serviceudbydere og systemer - i én platform, som kan tilpasses virksomhedens og brugerens behov. Og med District er virksomhedens data godt beskyttet.

District giver virksomheden mulighed for at skabe bedre overblik, betjene sig selv nu og her – og spare tid, så virksomheden kan fokusere på kerneforretningen.

 

2021

Banken fylder 150 år. Vores fokus er fortsat at skabe værdi og leve op til forventningerne fra kunder, aktionærer, medarbejdere og samfundet som helhed.  

2023

Banken lancerer sin Forward 28' strategi.

Se mere
 

2024

Efter 149 år på Holmens Kanal flytter Danske Bank i foråret 2024 til vores nye hovedsæde på Bernstorffsgade i København.

Læs mere