Det forventer vi

En karriere i Danske Bank er en mulighed for at udvikle sig, vokse og bidrage til en kultur med høje aspirationer. Til gengæld forventer vi også meget af vores mere end 22.000 medarbejdere og alle, der bliver en del af Danske Bank. Sammen vil vi levere ekspertise, agere med integritet, skabe værdi, vokse gennem agilitet og tro på samarbejde.
 • Vi skaber fremdrift gennem AGILITET

  Agilitet er at:
   

  • løbende tilpasse os ændringer i den finansielle sektor og de markeder, vi opererer i
  • udvikle nye produkter og ydelser ved at forstå og imødekomme ændrede kundebehov
  • forstå og være på forkant med nye tendenser, som former vores sektor
  • løbende forbedre kundeoplevelsen
  • finde nye måder, hvorpå vi kan reducere omkostningerne og øge effektiviteten
  • gøre ting på en enkel, nem og letforståelig måde
  • forbedre eksisterende procedurer og adfærd
  • være tilgængelige og svare hurtigt
  • være fleksible og i stand til at udnytte nye muligheder
  • håndtere komplekse forhold på nye måder

 • Vi leverer EKSPERTISE

  Ekspertise er at:
   

  • levere innovative finansielle løsninger ved hjælp af et højt niveau af viden, kompetence og teknologi
  • lytte til og forstå kunden og tilbyde relevant rådgivning og løsninger
  • være proaktiv over for kunden
  • vide, hvornår en beslutning kan træffes med det samme, og hvornår vi skal vende tilbage med et svar
  • håndtere fejl på en konstruktiv måde og altid lære af dem
  • give plads til forskellige meninger og inddrage forskellige perspektiver
  • træne, lære og hele tiden forbedre sig. Ekspertise er hårdt arbejde
  • altid stræbe efter ’best practice’, både eksternt og internt
  • vise respekt når det gælder personlige kompetencer, og vide, at vi står stærkere sammen
  • formulere os på en enkel og forståelig måde
 • Vi agerer med INTEGRITET

  Når vi taler om integritet, mener vi at:
   

  • sikre at vores værdier altid efterleves
  • have høje etiske standarder og drive vores virksomhed på en ordentlig måde
  • være pålidelig og altid holde, hvad vi lover
  • være ærlig, åben og forudsigelig
  • skabe tillid ved at levere høj kvalitet, være præcise og hurtige
  • behandle andre med respekt
  • være opmærksom på vores betydning for samfundet og leve op til vores ansvar
  • bidrage ansvarligt til det samfund, vi er en del af
  • opbygge og fastholde gode relationer med væsentlige interessenter
 • Vi skaber VÆRDI

  Værdi betyder at:
   

  • være opmærksom på, at langsigtet værdi for aktionærerne skabes ved at levere værdi for kunderne
  • forstå kundens behov og supportere kunden med at nå sine mål
  • tage initiativ, før kunden selv udtrykker et behov
  • skabe rammerne for og understøtte en solid personlig performance og belønne kundefokuseret adfærd
  • skabe rammerne for, at medarbejdere selv kan træffe beslutninger
  • bidrage til succes for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og de samfund, vi er en del af, ved at drive en solid forretning
  • være opmærksom på, hvordan vi skaber værdi for vores aktionærer
  • være omkostningsbevidst og sikre, at vi bruger vores kapital rigtigt
  • forenkle og optimere den måde, vi arbejder på
  • løbende skabe forbedringer og tænke i nye baner
  • sætte aspirerende mål for os selv og stræbe efter det bedste i alt, hvad vi gør
 • Vi tror på SAMARBEJDE

  For os er samarbejde at:
   

  • inkludere både interne og eksterne interessenters perspektiver
  • bidrage til at finde de bedste løsninger for både kunderne og koncernen
  • opfordre til dialog og derefter sikre fortræffelig eksekvering
  • hjælpe og støtte både kunder og kolleger
  • tage ejerskab uanset organisatorisk opdeling
  • give konstruktiv feedback og bistå andre i at udvikle sig og få succes
  • motivere hinanden på baggrund af indsigt og ekspertise
  • lytte og være ærlige  
  • dele såvel opgaver som succeser med andre
  • opfordre andre til at involvere sig og tage initiativ
  • udveksle ideer åbent for sammen at skabe løsninger

Overenskomst

Hvis du vil læse nærmere om løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere i Danske Bank-koncernen i Danmark, finder du hele overenskomsten her.

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads

Vi arbejder på at skabe en bæredygtig arbejdsplads ved at fokusere på vores fysiske, strukturelle og kulturelle arbejdsmiljø.
Læs mere