Bæredygtighed

Danske Bank er den største bank i Danmark og en af de største finansielle institutioner i Norden. Det betyder, at vi har et særligt ansvar over for de samfund, vi er en del af. Som en del af vores samfundsansvar arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling og skabe en positiv påvirkning på samfundet.

Bæredygtighedsmål

92935c06-00090258-bb13b3b6

Sustainability Fact Book

Vores Sustainability Fact Book er et supplement til Sustainability Rapporten. I Sustainability Fact Book 2019 kan du finde data om bæredygtig finansiering samt bankens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Download Sustainability Fact Book

Danske Banks Fond

Alt for mange lever i dag uden for samfundets fællesskab af enten sociale, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige årsager. Det har store konsekvenser for den enkelte i form af mistet livskvalitet, for pårørende – og for samfundet. Derfor søger Danske Banks Fond at styrke dem, som er allermest sårbare – dem, som står udenfor.
Læs mere

Sponsorater 

Vi ønsker at bidrage aktivt til de samfund, vi er en del af. Det gør vi f.eks. gennem sponsorater til at fremme finansiel forståelse og til udvikling af lokalsamfundet. Brug vores sponsorportal, hvis du ønsker at ansøge om et sponsorat.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til

Societalimpact@danskebank.com

Finansiel tryghed & sikkerhed

Vi arbejder på at øge den finansielle tryghed og sikkerhed i samfundet og bidrager til FN’s 4. Verdensmål.
Læs mere

Innovation & iværksætteri

Vi arbejder for at hjælpe nordiske impact startups med at slå igennem og vokse og støtter FN’s 8. Verdensmål.
Læs mere

Klima & miljø

Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi og FN’s 13. Verdensmål.
Læs mere