Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtigheds-relaterede oplysninger

Danske Banks tilgang til ansvarlige investeringer er understøttet af tydelige politikker, instruktioner, retningslinjer og rapportering. På denne side finder du relevant dokumentation om vores tilgang og rammerne for vores arbejde.

Du kan også få adgang til lovgivningsbestemte bæredygtighedsinformationer, som hvordan vi håndterer de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsforhold (Principle Adverse Impact, PAI) samt produktspecifik information. 

SFDR dokumenter

EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR) er en forordning, der har til formål at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden for, hvordan kapitalforvaltere og institutionelle investorer integrerer bæredygtighed i deres processer og i deres investeringsløsninger. 

Danske Bank er forpligtet til at oplyse, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger, rådgivning og aflønningspolitikker og hvordan vi forholder os til de negative indvirkninger, som investeringer kan have på bæredygtighedsforhold. 

Du kan finde yderligere informationer under overskrifterne 'Politikker', 'Instructions' og 'Guidelines'.

 • 30. jun 2023Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors
 • 29. dec 2022Statement on principal adverse impacts of investment and insurance advice on sustainability factors
 • 29. dec 2022Statement on the integration of sustainability risks in investments and advice

Bæredygtighedsrelaterede informationer om vores investeringsløsninger

For investeringsløsninger der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har et bæredygtigt investeringsmål, kan du finde relevant information i bilagene til hver enkelt investeringsløsning og yderligere detaljer i de såkaldte produktspecifikke website disclosures. Du kan finde informationerne her for 
Balanced Model Portfolios Andre investeringsløsninger

Politikker


 • 07. feb 2024Responsible Investment Policy
 • 23. feb 2024Remuneration Policy 2024
 • 03. feb 2023Politik for Ansvarlige Investeringer
 • 04. jan 2023Sustainable Finance Policy

Instructions


 • 09. apr 2024Exclusion Instruction
 • 07. jul 2023Sustainability Risk Integration Instruction
 • 07. jul 2023Inclusion Instruction
 • 01. jun 2023Active ownership instruction

Stemmeguidelines og -afgivelser

Vi bruger vores stemmeret som investor på selskabernes generalforsamlinger for at give vores mening til kende og stemme for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi samt reducere bæredygtighedsrisici og negativ påvirkning på samfundet. På vores digitale stemmeplatform publicerer vi løbende, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlinger.
Se stemmeafgivelser

 • 08. feb 2024Managing Conflicts of Interest in Active Ownership
 • 19. jan 2024Voting Guidelines

ESG data og metodebeskrivelser


 • 23. feb 2024Net-Zero Pathway Framework for investee companies
 • 29. nov 2023Danske Bank – Sustainable Investment Methodology
 • 11. jul 2023ESG Data Platform
 • 06. mar 2023Enhanced Sustainability Standards Screening

Ekskluderede selskaber og udstedere

 • 26. feb 2024List of excluded companies and issuers

Rapportering og analyser


 • 15. maj 2024Active Ownership Report 2023
 • 02. feb 2024Danske Bank - Annual Report 2023
 • 02. feb 2024Danske Bank - Uddrag af Annual Report 2023
 • 09. feb 2024Navigating Biodiversity - A review of 100 Nordic Companies
 • 08. dec 2022Nature is a blind spot also for Nordic companies
 • 04. apr 2022Net Zero Asset Manager Initiative - Interim Target Disclosure
 • 08. nov 2021Engagement and stewardship on the road to net zero
 • 28. jan 2021Klima - Vores investeringstilgang
Find rapportering fra tidligere år

UN-PRI rapportering

Vi har været medlem af den FN-støttede organisation “Principper for ansvarlige investeringer” (UN-PRI) siden 2010 og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer, som er fundamentet for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årligt til UN-PRI.
Læs mere