Delårsrapport 1. halvår 2019

9,0%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

7,0 mia. kr.

Periodens resultat
"Første halvår 2019 var præget af udfordringer med hensyn til både renteniveauet, vores marginaler og de stigende omkostninger til compliance. Samtidig havde vi fortsat udlånsvækst og solid kreditkvalitet."
Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 18. jul 2019Interim report - first half 2019
 • 18. jul 2019Conference call presentation - first half 2019
 • 18. jul 2019Fact Book Q2 2019
 • 18. jul 2019Debt investor update Q2 2019
 • 19. jul 2019Speech from conference call - first half 2019
 • 19. jul 2019Audio from conference call - first half 2019
 • 18. jul 2019One-off items Q2 2019
 • 18. jul 2019Financial statements Q2 2019
 • 18. jul 2019Additional Pillar 3 disclosures Q2 2019
 • 18. jul 2019Internal Capital Adequacy Assessment - first half 2019
 • 18. jul 2019Tilsynsdiamant - first half 2019
 • 01. feb 2019Risk Management 2018
 • 01. feb 2019CR Report 2018
 • 01. feb 2019CR Factbook 2018
Se alle filer

Forventninger til 2019

Forventningerne til 2019 er ændret i forhold til delårsrapporten for 1. kvartal 2019. 

Vi forventer nu et resultat efter skat for 2019 på 13-15 mia. kr.

Omkostningerne forventes nu at blive 25,5-26 mia. kr. 

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

227

 Antal filialer

2.1

 
millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

(Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Resultat før skat4.0124.757   8.769
Ændring i VA tillæg til diskonteringskurven i Danica-1400  -140
Non-core værdijustering-3000  -300
Salg af Danica Pension Sverige01.300  1.300
Flexinvest Fri kompensation0-400  -400
Non-core momsjustering0200  200
Engangsposter i alt-4401.100  660
Justeret resultat før skat4.4523.657  8.109
      
 (Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Nettorenteindtægter00  0
Nettogebyrindtægter0-180  -180
Handelsindtægter-1400  -140
Øvrige indtægter01.300  1.300
Indtægter i alt-1401.120 980
Omkostninger0-220  -220
Nedskrivninger00  0
Resultat før skat, Non-core-300200  -100
Effekt på resultat før skat-4401.100  660

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk