1. kvartal 2021

7,5%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

3,1 mia. kr.

Periodens resultat
Kundeaktiviteten har været god i begyndelsen af 2021, og med vores nye organisation fortsatte vi med at hjælpe både privat- og erhvervskunder i et kvartal, der var påvirket af den anden bølge af pandemien og nedlukningerne. Der var en positiv udvikling i indtægterne i hele forretningen, og efterhånden som vi har øget vores effektivitet, ser vi også resultaterne af vores omkostningstiltag."
Carsten Egeriis

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 03. maj 2021Speech from conference call first quarter 2021
 • 28. apr 2021Audio from conference call Q1_2021
 • 28. apr 2021Danske Bank Interim report first quarter 2021
 • 28. apr 2021Financial Statements Q1 2021
 • 28. apr 2021Conference call presentation - first quarter 2021
 • 28. apr 2021Fact Book Q1 2021
 • 29. apr 2021Debt investor update Q1 2021
 • 28. apr 2021Additional Pillar 3 disclosures Q1 2021
 • 28. apr 2021Tilsynsdiamant 2021Q1
 • 28. apr 2021One-off items Q1 2021
 • 09. apr 2021Restatements to Danske Bank segment reporting 2021_extended version
 • 26. mar 2021Script for pre-close call Q1 2021
 • 28. apr 2021Financial accounts 2004-2021
 • 04. feb 2021Annual Report 2020
 • 04. feb 2021Uddrag af Annual Report 2020
 • 04. feb 2021Conference call presentation 2020
 • 04. feb 2021Fact Book Q4 2020
 • 04. feb 2021Debt investor update Q4 2020
 • 08. feb 2021Speech from conference call 2020
 • 08. feb 2021Audio from conference call 2020
 • 04. feb 2021One-off items Q4 2020
 • 04. feb 2021Financial statements Q4 2020
 • 04. feb 2021Additional Pillar 3 disclosures Q4 2020
 • 04. feb 2021Internal Capital Adequacy Assessment 2020
 • 04. feb 2021Tilsynsdiamant 2020
 • 04. feb 2021Risk Management 2020
 • 04. feb 2021Sustainability Report 2020
 • 04. feb 2021Sustainability Fact Book 2020
Se alle filer

Forventninger til 2021

Årets resultat for 2021 forventes at være på 9-11 mia. kr.

Indtægter i alt forventes at ligge en smule højere end i 2020, alt afhængig af primært vores forretningsmæssige momentum og den generelle makroøkonomiske udvikling.

Omkostningerne forventes ikke at overstige 24,5 mia. kr. som følge hovedsageligt af løbende omkostningstiltag og lavere omkostninger forbundet med omstillingen af banken og styrkelse af compliance-indsatsen.

Nedskrivninger på udlån forventes ikke at overstige 3,5 mia. kr. Dette er under forudsætning af, at COVID-19-vaccinationsprogrammerne vil have en positiv effekt på de makroøkonomiske forhold, som derved bliver en smule bedre.

Vi fastholder vores ambition om en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. i 2023.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder de offentlige hjælpepakker og støtteordninger.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

183

Antal filialer

2,4

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk