Delårsrapport 1. halvår 2018

11,9%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

9,1 mia. kr.

Periodens resultat
"Første halvår var præget af fortsat positivt momentum i vores udlånsaktiviteter, mens udviklingen på de finansielle markeder trak i den modsatte retning. Den større globale usikkerhed og tilbageholdenhed hos investorer bidrog især til en svagere udvikling i handelsindtægterne."
Thomas F. Borgen

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 18. jul 2018Interim report - First half 2018
 • 18. jul 2018Conference call presentation - first half 2018
 • 18. jul 2018Fact Book Q2 2018
 • 02. feb 2018Corporate Story 2017
 • 20. jul 2018Speech from conference call - first half 2018
 • 19. jul 2018Audio from conference call - first half 2018
 • 18. jul 2018One-off items Q2 2018
 • 18. jul 2018Financial statements Q2 2018
 • 18. jul 2018Additional Pillar 3 disclosures Q2 2018
 • 18. jul 2018Internal Capital Adequacy Assessment - first half 2018
 • 18. jul 2018Tilsynsdiamant - first half 2018
 • 02. feb 2018Risk Management 2017
 • 02. feb 2018CR Report 2017
 • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
Se alle filer

Forventninger til 2018

1. kvartal 2018: Outlook for 2018 er uforandret.

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på et højere niveau end i 2017, primært som følge af et øget forretningsomfang.

Nettogebyrindtægterne forventes fortsat at ligge på et højt niveau. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Omkostningerne forventes at stige svagt i forhold til 2017.

Nedskrivninger på udlån forventes at være højere, men stadig på et lavt niveau. Nedskrivningerne vil være baseret på den nye model i IFRS 9 for indregning af forventede kredittab.

Resultatet for 2018 forventes at være på 18-20 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at være blandt de tre bedste nordiske peers målt på egenkapitalforrentning

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

247

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

6.202
(Mio. kr.)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 20182018 ÅTD
Resultat før skat6.202  6.202
Ændring i pensionsforpligtelser, Nordirland 0


Engangsposter i alt0


0
Justeret resultat før skat 6.202   6.202
      
 (Mio. kr.)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 20182018
Nettorenteindtægter0


0
Nettogebyrindtægter0


0
Handelsindtægter0


0
Øvrige indtægter0


0
Indtægter i alt0


0
Omkostninger0


0
Nedskrivninger0


0
Effekt på resultat før skat0


0

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Phone: +45 45 12 84 83
  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk