Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018

10,1%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

11,6 mia. kr.

Periodens resultat
"Den forretningsmæssige udvikling i årets første ni måneder var stort set som forventet. De nordiske økonomier udviklede sig positivt i perioden, og der var god låneaktivitet fra både privat- og erhvervskunder. Det bidrog til fortsat udlånsvækst på tværs af Norden. Vi fastholdt en solid kreditkvalitet, og vores nettorente- og nettogebyrindtægter var på niveau med samme periode sidste år trods øget pres på marginalerne. De samlede indtægter blev imidlertid påvirket af usikkerheden på de finansielle markeder."
Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 01. nov 2018Interim report - first nine months 2018
 • 01. nov 2018Conference call presentation - first nine months 2018
 • 01. nov 2018Fact Book Q3 2018
 • 01. nov 2018One-off items Q3 2018
 • 05. nov 2018Speech from conference call - first nine months 2018
 • 01. nov 2018Audio from conference call - first nine months 2018
 • 01. nov 2018Financial statements Q3 2018
 • 01. nov 2018Additional Pillar 3 disclosures Q3 2018
 • 01. nov 2018Internal Capital Adequacy Assessment - first nine months 2018
 • 01. nov 2018Tilsynsdiamant - 1.-3. kvartal 2018
 • 02. feb 2018Risk Management 2017
 • 02. feb 2018CR Report 2017
 • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
Se alle filer

Forventninger til 2018

Forventningerne for 2018 nedjusteres til et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr., hvor vi tidligere forventede et resultat for året på 16-17 mia. kr.

Nedjusteringen skal ses i lyset af udfordrende forhold på de finansielle markeder i 4. kvartal 2018. Det har især påvirket handelsindtægter på obligationsmarkederne negativt, men også de performancerelaterede gebyrer er negativt påvirket. Derudover er Non-core påvirket negativt af en værdijustering på 0,2 mia. kr. Forventninger til alle øvrige poster, herunder nettorenteindtægter, er uændrede.

Forventningerne er fortsat forbundet med usikkerhed. 

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

245

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

(Mio. kr.)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 20182018 ÅTD
Resultat før skat6.2025.4873.588 15.278
Engangsposter i alt00-1.500
-1.500
Justeret resultat før skat 6.202 5.4875.088  16.778
      
 (Mio. kr.)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 20182018
Nettorenteindtægter000
0
Nettogebyrindtægter000
0
Handelsindtægter000
0
Øvrige indtægter000
0
Indtægter i alt000
0
Omkostninger00-1.500
-1.500
Nedskrivninger000
0
Effekt på resultat før skat00-1.500
-1.500

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Phone: +45 45 12 84 83
  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk