Delårsrapport 1. kvartal 2020

-3,8%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

-1,3 mia. kr.

Periodens resultat
”I de første to måneder af 2020 var der en god udvikling i den underliggende forretning, med god kundeaktivitet og udlånsvækst på de fleste markeder. Hen mod slutningen af kvartalet blev resultaterne væsentligt påvirket af coronavirus-pandemien. Dette skyldtes særligt, at vi foretog nedskrivninger på baggrund af antagelser om et dårligere makroøkonomisk scenarie, faldet i oliepriserne samt på udlån til visse brancher. Den omfattende turbulens på de finansielle markeder medførte desuden ekstraordinært lave handelsindtægter."
Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 30. apr 2020Interim report - first quarter 2020
 • 30. apr 2020Conference call presentation - first quarter 2020
 • 30. apr 2020Fact Book Q1 2020
 • 30. apr 2020Debt investor update Q1 2020
 • 22. jun 2020Script for pre-close call Q2 2020
 • 01. maj 2020Speech from conference call - first quarter 2020
 • 30. apr 2020Audio from conference call - first quarter 2020
 • 20. apr 2020Restatements to Danske Bank financial highlights
 • 30. apr 2020One-off items Q1 2020
 • 30. apr 2020Financial statements Q1 2020
 • 30. apr 2020Additional Pillar 3 disclosures Q1 2020
 • 30. apr 2020Internal Capital Adequacy Assessment - first quarter 2020
 • 30. apr 2020Tilsynsdiamant - 1. kvartal 2020
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Report 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Fact Book 2019
Se alle filer

Forventninger til 2020

Den usikkerhed, der er forbundet med den makroøkonomiske situation og effekten af coronavirus-pandemien betød, at vi den 16. marts 2020 suspenderede vores forventninger til den finansielle udvikling i 2020.

Da effekten af coronavirus-pandemien har skabt udbredt usikkerhed, er vores forventninger også forbundet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden afspejler den begrænsede klarhed om den makroøkonomiske situation og udviklingen på de finansielle markeder.

På dette grundlag sigter vi nu mod et resultat for året på mindst 3 mia. kr., hvilket er vores bedste skøn baseret på en rettidig vurdering af den aktuelle situation og den sandsynlige påvirkning på vores forretning resten af året.

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på et lavere niveau end i 2019, idet fortsat vækst i forretningsomfanget vil blive mere end modsvaret af pres på marginalerne og højere fundingomkostninger.

Nettogebyrindtægterne forventes at være lavere end i 2019 som følge af lavere konverteringsaktivitet, og indtægterne er forbundet med væsentlig usikkerhed omkring kapital under forvaltning, kundeaktivitet og markedsudvikling.

Omkostningerne forventes at ligge på 28-29 mia. kr. efterhånden som vi accelererer vores investeringer på op til 2 mia. kr. og som følge af en fortsat stigning i omkostninger i forbindelse med compliance.

Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på et væsentligt højere niveau som følge af effekten af coronavirus-pandemien på de makroøkonomiske udsigter. En stor del af nedskrivningerne er indregnet i årets første kvartal.

Vi fastholder vores ambition om en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. i 2023.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder udviklingen i centralbankernes pengepolitik.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

217

Antal filialer

2.3

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk