Årsregnskab 2017

13,6%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

20,9 mia. kr.

Periodens resultat
"Vi leverede et stærkt resultat for 2017. Det afspejlede fortsat fremgang i de nordiske økonomier, høj kundeaktivitet gennem året og vores kommercielle tiltag for at skabe en mere enkel, effektiv og kundefokuseret bank."
Thomas F. Borgen

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 02. feb 2018Årsrapport 2017
 • 02. feb 2018Annual Report 2017
 • 02. feb 2018Conference call presentation 2017
 • 02. feb 2018Fact Book Q4 2017
 • 02. feb 2018Corporate Story 2017
 • 06. feb 2018Speech from conference call 2017
 • 02. feb 2018Audio from conference call 2017
 • 02. feb 2018One-off items Q4 2017
 • 02. feb 2018Financial Statements Q4 2017
 • 02. feb 2018Additional Pillar 3 disclosures Q4 2017
 • 02. feb 2018Internal Capital Adequacy Assessment 2017
 • 02. feb 2018Tilsynsdiamant 2017
 • 02. feb 2018Risk Management 2017
 • 02. feb 2018CR Report 2017
 • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
Se alle filer

Forventninger til 2018

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på et højere niveau end i 2017, primært som følge af et øget forretningsomfang.

Nettogebyrindtægterne forventes fortsat at ligge på et højt niveau. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Omkostningerne forventes at stige svagt i forhold til 2017.

Nedskrivninger på udlån forventes at være højere, men stadig på et lavt niveau. Nedskrivningerne vil være baseret på den nye model i IFRS 9 for indregning af forventede kredittab.

Resultatet for 2018 forventes at være på 18-20 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi har nået vores langsigtede ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct. senest i 2018. Vi har derfor sat et nyt relativt mål baseret på egenkapitalforrentningen i forhold til vores peers. Det er vores langsigtede ambition at være blandt de tre bedste nordiske peers målt på egenkapitalforrentning

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

250

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

(Mio. kr.)Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 20172017
Resultat før skat7.1606.1826.2366.72926.288
Ændring i pensionsforpligtelser, Nordirland 0312 312
Engangsposter i alt000312312
Justeret resultat før skat7.1606.1826.2366.41725.976
      
 (Mio. kr.)Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 20172017
Nettorenteindtægter00000
Nettogebyrindtægter00000
Handelsindtægter00000
Øvrige indtægter00000
Indtægter i alt00000
Omkostninger000312312
Nedskrivninger00000
Effekt på resultat før skat000312312

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Bestil materiale

Du kan bestille vores årsrapporter, fact books eller den seneste roadshow-præsentation.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere om gæld

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  #contactSection.phone#: +45 45 12 84 83
  #contactSection.mobile#: +45 25 42 43 70
  #contactSection.email#: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  #contactSection.phone#: +45 45 14 07 92
  #contactSection.mobile#: +45 30 51 46 85
  #contactSection.email#: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  #contactSection.phone#: +45 45 13 92 34
  #contactSection.mobile#: +45 27 20 41 74
  #contactSection.email#: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  #contactSection.phone#: +45 45 14 06 04
  #contactSection.mobile#: +45 24 75 15 40
  #contactSection.email#: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  #contactSection.phone#: +45 45 14 06 80
  #contactSection.email#: lopr@danskebank.dk