Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019

8,5%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

10,0 mia. kr.

Periodens resultat
”De første ni måneder af 2019 var præget af udfordrende renteniveauer og marginaler, samt et højere niveau for nedskrivninger og stigende omkostninger, særligt til compliance-aktiviteter. Vi har en god underliggende forretning med høj kundeaktivitet og udlånsvækst, men alt i alt er vores performance under pres. Vi præsenterer derfor i dag en række nye, ambitiøse målsætninger for 2023 og hovedelementerne i den plan, som skal gøre os i stand til at levere på dem."
Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 01. nov 2019Interim report - first nine months 2019
 • 01. nov 2019Conference call presentation - first nine months 2019
 • 01. nov 2019Fact Book Q3 2019
 • 01. nov 2019Debt investor update Q3 2019
 • 05. nov 2019Speech from conference call - first nine months 2019
 • 01. nov 2019Audio from conference call - first nine months 2019
 • 10. jan 2020Script for pre-close call Q4 2019
 • 01. nov 2019One-off items Q3 2019
 • 01. nov 2019Financial statements Q3 2019
 • 01. nov 2019Additional Pillar 3 disclosures Q3 2019
 • 01. nov 2019Internal Capital Adequacy Assessment - first nine months 2019
 • 01. nov 2019Tilsynsdiamant - 1.-3. kvartal 2019
 • 01. feb 2019Risk Management 2018
 • 01. feb 2019CR Report 2018
 • 01. feb 2019CR Factbook 2018
Se alle filer

Forventninger til 2019

Forventningerne til 2019 er præciseret i forhold til delårsrapporten for 1. halvår 2019. 

Vi forventer nu et resultat efter skat for 2019 i den lavere ende af spændet på 13-15 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.


Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

225

Antal filialer

2.1

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

(Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Resultat før skat4.0124.7573.793  12.562
Ændring i VA tillæg til diskonteringskurven i Danica-14000 -140
Non-core værdijustering-30000 -300
Salg af Danica Pension Sverige01.3000 1.300
Flexinvest Fri kompensation0-4000 -400
Non-core momsjustering02000 200
Engangsposter i alt-4401.1000 660
Justeret resultat før skat4.4523.6573.793 11.902
      
 (Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Nettorenteindtægter000 0
Nettogebyrindtægter0-1800 -180
Handelsindtægter-14000 -140
Øvrige indtægter01.3000 1.300
Indtægter i alt-1401.1200 980
Omkostninger0-2200 -220
Nedskrivninger000 0
Resultat før skat, Non-core-3002000 -100
Effekt på resultat før skat-4401.1000 660

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk