Delårsrapport 1. kvartal 2019

7,7%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

3,0 mia. kr.

Periodens resultat
"Årets første tre måneder bød på fortsat udlånsvækst. Det viser, at der er en god underliggende udvikling på tværs af vores forretning. Finansielt fik vi dog en svær start på året."
Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 30. apr 2019Interim report - first quarter 2019
 • 30. apr 2019Conference call presentation - first quarter 2019
 • 30. apr 2019Fact Book Q1 2019
 • 30. apr 2019Debt investor update Q1 2019
 • 02. maj 2019Speech from conference call - first quarter 2019
 • 30. apr 2019Audio from conference call - first quarter 2019
 • 30. apr 2019One-off items Q1 2019
 • 30. apr 2019Financial statements Q1 2019
 • 30. apr 2019Additional Pillar 3 disclosures Q1 2019
 • 30. apr 2019Internal Capital Adequacy Assessment - first quarter 2019
 • 30. apr 2019Tilsynsdiamant - 1. kvartal 2019
 • 01. feb 2019Risk Management 2018
 • 01. feb 2019CR Report 2018
 • 01. feb 2019CR Factbook 2018
Se alle filer

Forventninger til 2019

Forventningerne til 2019 er ændret i forhold til årsrapport 2018. 

Resultatet for 2019 forventes fortsat at være på 14-16 mia. kr. Dog er dette nu inklusive det forventede provenu fra salget af Danica Pension i Sverige på ca. 1.3 mia. kr., forudsat den endelig afslutning af handlen.

Nettorenteindtægterne forventes nu at ligge på et lavere niveau end i 2018, idet vækst i forretningsomfanget vil blive mere end modsvaret af højere fundingomkostninger og pres på marginalerne. 

Nettogebyrindtægterne forventes fortsat at ligge på et højere niveau, primært som følge af effekten af købet af SEB Pension Danmark. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Omkostningerne forventes fortsat at være på omtrent samme niveau som i 2018 (inklusive donationen på 1,5 mia. kr.) som følge af højere omkostninger forbundet med compliance, overtagelsen af SEB Pension Danmark, moms og et højere aktivitetsniveau. Omkostningerne omfatter øremærkede investeringer i digitalisering på anti-hvidvaskområdet på 0,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån forventes fortsat at stige.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Det er fortsat vores langsigtede ambition at være blandt de tre bedste nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

234

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

(Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Resultat før skat4.012   4.012
Ændring i VA tillæg til diskonteringskurven i Danica-140  -140
Non-core værdijustering-300  -300
Engangsposter i alt-440  -440
Justeret resultat før skat4.452  4.452
      
 (Mio. kr.)Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019YTD 2019
Nettorenteindtægter0  0
Nettogebyrindtægter0  0
Handelsindtægter-140  -140
Øvrige indtægter0  0
Indtægter i alt-140
 -140
Omkostninger0  0
Nedskrivninger0  0
Resultat før skat, Non-core-300  -300
Effekt på resultat før skat0  -440

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk