Årsrapport 2018

9,8%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

15,0 mia. kr.

Periodens resultat
"2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen."
Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 01. feb 2019Annual Report 2018
 • 01. feb 2019Uddrag af Annual Report 2018
 • 01. feb 2019Conference call presentation 2018
 • 01. feb 2019Fact Book Q4 2018
 • 01. feb 2019Debt investor update Q4 2018
 • 01. feb 2019Corporate Story 2018
 • 05. feb 2019Speech from conference call 2018
 • 01. feb 2019Audio from conference call 2018
 • 01. feb 2019One-off items Q4 2018
 • 01. feb 2019Financial statements Q4 2018
 • 01. feb 2019Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2018
 • 01. feb 2019Internal Capital Adequacy Assessment 2018
 • 01. feb 2019Tilsynsdiamant Q4 2018
 • 01. feb 2019Risk Management 2018
 • 01. feb 2019CR Report 2018
 • 01. feb 2019CR Factbook 2018
Se alle filer

Forventninger til 2019

Resultatet for 2019 forventes at være på 14-16 mia. kr. Dette er eksklusive et eventuelt provenu fra det forventede salg af Danica Pension i Sverige.

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på omtrent samme niveau som i 2018, idet vækst i forretningsomfanget vil blive modsvaret af højere fundingomkostninger og pres på marginalerne. Dette vil afhænge af udviklingen i fundingspreads.

Nettogebyrindtægterne forventes at ligge på et højere niveau, primært som følge af effekten af købet af SEB Pension Danmark. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Omkostningerne forventes at være på omtrent samme niveau som i 2018 (inklusive donationen på 1,5 mia. kr.) som følge af højere omkostninger forbundet med compliance, overtagelsen af SEB Pension Danmark, moms og et højere aktivitetsniveau. Omkostningerne omfatter øremærkede investeringer i digitalisering på anti-hvidvaskområdet på 0,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån forventes at stige.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Det er fortsat vores langsigtede ambition at være blandt de tre bedste nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

237

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Phone: +45 45 12 84 83
  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk