Delårsrapport 1. halvår 2020

0,9%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

1,0 mia. kr.

Periodens resultat
”I 2. kvartal 2020 så vi fornyet momentum i udlånsaktiviteten, hvilket havde en positiv effekt på nettorenteindtægterne. Dertil kommer, at de finansielle markeder vendte tilbage til mere normale forhold, hvilket førte til en stigning i handelsindtægterne. Der var væsentligt lavere nedskrivninger end i 1. kvartal, og vi forventer at have foretaget de fleste af de nedskrivninger, der bliver nødvendige for året som helhed. Omkostningerne steg, primært som følge af omkostninger til den igangværende omstilling af banken samt vores fortsatte arbejde med at løfte og styrke compliance-området. Vi begynder imidlertid at kunne se effekten af vores fokus på at nedbringe de underliggende omkostninger, hvilket fortsat vil være en prioritet."
Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 17. jul 2020Interim report - first half 2020
 • 17. jul 2020Conference call presentation - first half 2020
 • 17. jul 2020Fact Book Q2 2020
 • 17. jul 2020Debt investor update Q2 2020
 • 21. jul 2020Speech from conference call - first half 2020
 • 17. jul 2020Audio from conference call - first half 2020
 • 17. jul 2020One-off items Q2 2020
 • 17. jul 2020Financial statements Q2 2020
 • 17. jul 2020Additional Pillar 3 disclosures Q2 2020
 • 17. jul 2020Internal Capital Adequacy Assessment - first half 2020
 • 17. jul 2020Tilsynsdiamant - 1. halvår 2020
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Report 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Fact Book 2019
Se alle filer

Forventninger til 2020

Forventningerne til resultatet efter skat for 2020 er uændrede, og vi sigter fortsat mod et resultat efter skat på mindst 3 mia. kr. Da der fortsat er usikkerhed om effekten af coronakrisen, er vores forventninger også forbundet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden afspejler den begrænsede klarhed om den makroøkonomiske situation og udviklingen på de finansielle markeder.

Vi fastholder vores ambition om en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. i 2023.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, herunder udviklingen i centralbankernes pengepolitik.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

200

Antal filialer

2.3

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk