Årsrapport 2019

9,6%

Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital

15,1 mia. kr.

Periodens resultat
De finansielle resultater for 2019 var som forventet. Der var god kundeaktivitet i Danmark, særligt på grund af lånekonverteringer. Der var også en god kundeudvikling og udlånsvækst på tværs af vores andre kernemarkeder.

De lave renter, pres på marginalerne, højere nedskrivninger samt øgede omkostninger, hovedsageligt på grund af investeringer i compliance og aktiviteter på anti-hvidvaskområdet, påvirkede resultatet negativt.

Derudover var regnskabet både positivt og negativt påvirket af en række ekstraordinære forhold, men alt i alt er vores resultater fortsat under pres.
"
Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 05. feb 2020Annual Report 2019
 • 05. feb 2020Uddrag af Annual Report 2019
 • 05. feb 2020Conference call presentation 2019
 • 05. feb 2020Fact Book Q4 2019
 • 05. feb 2020Debt investor update Q4 2019
 • 07. feb 2020Speech from conference call 2019
 • 05. feb 2020Audio from conference call 2019
 • 05. feb 2020One-off items Q4 2019
 • 05. feb 2020Financial statements Q4 2019
 • 05. feb 2020Internal Capital Adequacy Assessment 2019
 • 05. feb 2020Tilsynsdiamant Q4 2019
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Report 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Fact Book 2019
Se alle filer

Forventninger til 2020 suspenderet

På grund af en betydelig forværring af de makroøkonomiske udsigter som følge af Covid-19 situationen forventes det, at Danske Banks finansielle resultater for 2020 vil blive negativt påvirket. På baggrund af ændringer i vores modelberegninger er det vores foreløbige vurdering, at nedskrivninger på udlån formentlig vil stige som følge af hårdere scenarier. Desuden er de finansielle markeder globalt påvirket af meget stor volatilitet, hvilket kan få negative konsekvenser for bankens handelsindtægter. Vi vil løbende vurdere påvirkningen på nedskrivningerne og indtægterne i takt med, at situationen udvikler sig.

Danske Banks underliggende forretning udvikler sig som forventet, og bankens kapitalgrundlag og likviditetsposition er fortsat stærk med betydelige buffere pænt over de regulatoriske krav.

Da den aktuelle situation er uden fortilfælde, og det er meget vanskeligt at forudsige de makroøkonomiske konsekvenser, har Danske Bank besluttet at suspendere forventningen til årets resultat for 2020 (den tidligere forventning var et resultat for året på 8-10 mia. kr.). Vi forventer at kunne give en opdatering vedrørende vores finansielle forventninger i forbindelse med offentliggørelsen af vores kvartalsrapport for 1. kvartal 2020.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabstal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

221

Antal filialer

2.5

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hold dig orienteret


Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.

Tilmeld

Bestil materiale


Du kan bestille vores trykte årsrapporter.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere (på engelsk)

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Heidi Birgitte Nielsen

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 27 20 41 74
  Email: heidn@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk