Generalforsamling

Danske Banks afholdt ordinær generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 15 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København.

Relaterede dokumenter

Dokumenter relateret til generalforsamlingen 2018.

 • 20. feb 2018Generalforsamling 2018 Dagsorden
 • 15. mar 2018Generalforsamling 2018 præsentation
 • 15. mar 2018Generalforsamling 2018 Formandens beretning
 • 26. mar 2018Generalforsamling 2018 Referat
 • 24. maj 2018Generalforsamling 2018 Stemmefordeling
 Flere dokumenter

InvestorPortal

Tilmeld dig generalforsamlingen, stem elektronisk om punkter på dagsordenen, afgiv fuldmagt og modtag investorinformation.

Log på InvestorPortalen

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i Danske Bank kan du deltage i, stille forslag til, stemme på og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.
 • Deltage

  For at deltage i vores ordinære generalforsamling skal du tilmelde dig 

  For at deltage i generalforsamlingen skal du have et adgangskort. Du kan bestille kortet på InvestorPortalen fra datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen og indtil to dage før afholdelsen.

  Tre til fem uger før den ordinære generalforsamling offentliggør vi indkaldelsen på Nasdaq Nordic og her på hjemmesiden. Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen pr. e-mail, skal du skrive til kapitalejer@danskebank.dk eller tilmelde din e-mailadresse på InvestorPortalen.

 • Stemme

  Hvis du ønsker at stemme på generalforsamlingen, kan du enten deltage i generalforsamlingen eller afgive din stemme før generalforsamlingen afholdes. Du kan stemme med det antal aktier, som du ejer på tilmeldingsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. Én aktie giver én stemme.

  Hvis du stemmer forud for generalforsamlingen, kan du stemme elektronisk via InvestorPortalen eller VP Securities eller du kan stemme ved at indsende en stemmeseddel til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

  Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

 • Stille forslag til behandling på generalforsamlingen

  Alle aktionærer kan stille forslag om punkter til behandling på generalforsamlingen. Hvis du ønsker at få et punkt optaget på dagsordenen, skal du indsende det skriftligt til bestyrelsen mindst seks uger før generalforsamlingens afholdelse eller senest den sidste ugedag efter offentliggørelsen af årsrapporten.

  Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder altid nogle faste punkter:

  • Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
  • Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af ekstern revision
  • Eventuelt

   
  Alle aktionærer kan deltage i generalforsamlingen og tage ordet fra talerstolen under punktet "Eventuelt". Generalforsamlingen kan dog ikke træffe beslutning om punkter uden for dagsordenen.

 • Udpege en fuldmægtig

  Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen.

  En fuldmægtig

  • skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • har normalt ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen


  Fuldmagtsblanketten skal indgives til generalforsamlingens dirigent på generalforsamlingen eller fremsendes forud for den. Dirigenten afgør fuldmagtsblankettens gyldighed og sikrer behørig behandling af eventuelle stemmer. Du kan også afgive elektronisk fuldmagt via 
  InvestorPortalen

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsessekretariatet på kapitalejer@danskebank.dk

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af 12 bestyrelsesmedlemmer og 8 direktører, som besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere