Generalforsamling 2020

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling den 17. marts 2020 i KB Hallen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg

Indsendelse af forslag
Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2020 skal være bestyrelsessekretariatet i hænde senest onsdag den 12. februar 2020 kl. 16.00.

Dokumenter fra vores seneste generalforsamling

Dokumenter relateret til vores generalforsamling 2019.

 • 01. apr 2019Generalforsamling 2019 Referat inkl. stemmefordeling og formandens beretning
 • 18. mar 2019Generalforsamling 2019 Præsentation
 • 21. feb 2019Generalforsamling 2019 Dagsorden

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i Danske Bank kan du deltage i, stemme på og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.
 • Deltage

  For at deltage i vores ordinære generalforsamling skal du tilmelde dig

  For at deltage i generalforsamlingen skal du have et adgangskort. Du kan bestille kortet på InvestorPortalen fra datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen og indtil to dage før afholdelsen.

  Tre til fem uger før den ordinære generalforsamling offentliggør vi indkaldelsen på Nasdaq Nordic og her på hjemmesiden. Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen pr. e-mail, skal du skrive til kapitalejer@danskebank.dk eller tilmelde din e-mailadresse på InvestorPortalen.

 • Stemme

  Hvis du ønsker at stemme på generalforsamlingen, kan du enten deltage i generalforsamlingen eller afgive din stemme før generalforsamlingen afholdes. Du kan stemme med det antal aktier, som du ejer på tilmeldingsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. Én aktie giver én stemme.

  Hvis du stemmer forud for generalforsamlingen, kan du stemme elektronisk via InvestorPortalen eller du kan stemme ved at indsende en stemmeseddel til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

  Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

 • Udpege en fuldmægtig

  Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen.

  En fuldmægtig

  • skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • har normalt ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen


  Fuldmagtsblanketten skal indgives til generalforsamlingens dirigent på generalforsamlingen eller fremsendes forud for den. Dirigenten afgør fuldmagtsblankettens gyldighed og sikrer behørig behandling af eventuelle stemmer. Du kan også afgive elektronisk fuldmagt via 
  InvestorPortalen.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsessekretariatet på kapitalejer@danskebank.dk

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere