Generalforsamling 2020

Danske Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 kl. 15.00, som oprindeligt skulle have fundet sted den 17. marts 2020. 

Vi gennemfører generalforsamlingen i Bella Center Copenhagen i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, men henstiller til vores aktionærer, at de i stedet for fysisk fremmøde på generalforsamlingen brevstemmer og følger generalforsamlingen via livestreaming på InvestorPortalen.

Brevstem og følg med hjemmefra

Gennem InvestorPortalen kan du brevstemme og følge generalforsamlingen hjemmefra via livestreamning.
Log  på

Relaterede dokumenter

Dokumenter relateret til vores generalforsamling 2020.

 • 15. maj 2020Ordinær generalforsamling i Danske Bank 2020
 • 15. maj 2020Adgangskort - blanket 2020
 • 15. maj 2020Brevstemme og fuldmagt - blanket 2020
 • 15. maj 2020Vedtægter for Danske Bank (ændringsmarkeret)
 • 15. maj 2020Indsamling behandling og opbevaring af personoplysninger i forbindelse med generalforsamlinger

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i Danske Bank kan du stemme og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen. Vi opfordrer til at deltage elektronisk. 
 • Stemme

  Vi anbefaler aktionærer at brevstemme.

  Brevstemme kan afgives

  • elektronisk på Investorportalen
  • fysisk ved at printe blanketten 'Brevstemme og fuldmagt'  og fremsende den med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. 

  En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. 

  Brevstemmer afgivet i relation til Danske Banks generalforsamling indkaldt til afholdelse den 17. marts 2020, der blev aflyst den 16. marts 2020, er bortfaldet. Ønsker aktionærer at afgive brevstemme, skal dette derfor ske på ny.  Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget af VP Securities A/S senest mandag den 8. juni 2020, kl. 16.00.

  Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

 • Udpege en fuldmægtig

  Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen.

  En fuldmægtig

  • skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • har normalt ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen.

   

  Hvis du ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal adgangskort til vedkommende bestilles senest torsdag den 4. juni 2020. En udfyldt fuldmagtsblanket skal være VP Securities A/S i hænde senest torsdag den 4. juni 2020.

 • Deltage elektronisk

  Af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 henstiller vi til, at vores aktionærer ikke møder op fysisk på generalforsamlingen, men brevstemmer eller giver fuldmagt og følger generalforsamlingen via livestreaming på InvestorPortalen i stedet.

  Ønsker en aktionær alligevel at møde fysisk på generalforsamlingen, skal den pågældende anmode om et adgangskort for at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen. 

  Du kan bestille et elektronisk adgangskort ved at registrere en e-mailadresse på InvestorPortalen Her kan du også  bestille et fysisk adgangskort. Fysiske adgangskort kan desuden bestilles hos VP Securities A/S på telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk til fremsendelse med almindelig post.  

  Sidste frist for bestilling af adgangskort er torsdag den 4. juni 2020 ved midnat.

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Danske Bank A/S på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen udgør 8.621.846.210 kr. Hver aktie giver én stemme.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsessekretariatet på kapitalejer@danskebank.dk 

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere