Generalforsamling

Danske Bank A/S holder ordinær generalforsamling en gang om året. Vi har senest afholdt generalforsamling den 9. juni 2020.

I selskabsmeddelelsen kan du læse om forløbet af generalforsamlingen, og du kan også finde referat og stemmefordeling nedenfor.

Læs selskabsmeddelelse 

Relaterede dokumenter

Dokumenter relateret til vores generalforsamling 2020.

 • 23. jun 2020Referat af ordinær generalforsamling 2020 og afstemningsresultater
 • 17. jun 2020Vedtægter for Danske Bank A/S
 • 15. maj 2020Agenda - ordinaer generalforsamling i Danske Bank 2020

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i Danske Bank kan du stemme og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.
 • Stemme

  Brevstemme kan afgives

  • elektronisk på Investorportalen
  • fysisk ved at printe blanketten 'Brevstemme og fuldmagt'  og fremsende den med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. 

  En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. 

  Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

  Alle aktionærer med et adgangskort har desuden ret til at møde fysisk op og stemme på generalforsamlingen. 

 • Udpege en fuldmægtig

  Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen.

  En fuldmægtig

  • skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • har normalt ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen.


  Hvis du ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal du bestille adgangskort til vedkommende og fremsende en udfyldt fuldmagtsblanket 
  med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

 • Deltage elektronisk

  Aktionærer kan deltage ved at følge generalforsamlingen via livestreaming på InvestorPortalen

  Ønsker en aktionær at møde fysisk på generalforsamlingen, skal den pågældende anmode om et adgangskort for at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen. 

  Du kan bestille et elektronisk adgangskort ved at registrere en e-mailadresse på  InvestorPortalen Her kan du også  bestille et fysisk adgangskort. Fysiske adgangskort kan desuden bestilles hos VP Securities A/S på telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk til fremsendelse med almindelig post.  


Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsessekretariatet på kapitalejer@danskebank.dk 

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere