Generalforsamling

Danske Bank A/S holder ordinær generalforsamling en gang om året. Vi har senest afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2021.

Relaterede dokumenter

Dokumenter relateret til vores generalforsamling 2021.

  • 30. mar 2021Referat af ordinær generalforsamling 2021 inkl. stemmefordeling og formandens beretning
  • 19. feb 2021Dagsorden - ordinær generalforsamling i Danske Bank AS 2021
  • 19. feb 2021Information om behandling af personoplysninger om aktionærer i Danske Bank AS

Antal aktier og stemmerettigheder

Danske Banks aktiekapital udgør nominelt 8.621.846.210 kr., og hver aktie à nominelt 10 kr. giver én stemme.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Company Secretariat på kapitalejer@danskebank.dk

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere