Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Generalforsamling

Danske Bank A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2024

Information relateret til den ordinære generalforsamling i 2024


 • 04. apr 2024Referat af ordinær generalforsamling 2024 inkl. Stemmefordeling og Formandens beretning
 • 05. apr 2024Danske Bank - Vedtægter af 21 marts 2024
 • 23. feb 2024Dagsorden - Ordinaer generalforsamling 2024
 • 02. feb 2024Danske Bank - Annual Report 2023
 • 02. feb 2024Danske Bank - Uddrag af Annual Report 2023
 • 02. feb 2024Remuneration Report 2023
 • 23. feb 2024Remuneration Policy 2024
 • 23. feb 2024Vejledning til elektronisk deltagelse
 • 23. feb 2024Information om behandling af personoplysninger om aktionærer i Danske Bank A/S
Se selskabsmeddelelse

Ofte stillede spørgsmål - generalforsamling

Herunder kan du finde svar, hvis du har spørgsmål om blandt andet indkaldelsen, registrering af deltagelse, og de tekniske krav til at deltage elektronisk.   

Indkaldelse, registrering, dokumenter

 • Indkaldelsen vil efter offentliggørelsen være tilgængelig her. 

  Hvis dine aktier ikke er noteret på dit navn, eller hvis de er erhvervet efter den 14. marts 2024, vil du ikke være registreret i Danske Banks ejerbog.

 • Det er kun din bank, der kan navnenotere dine aktier. Efter en sådan notering vil vi modtage oplysning om din aktiebeholdning og derefter opdatere vores ejerbog i overensstemmelse hermed. Bemærk, at noteringen kan tage et par hverdage.

 • Aktionærer kan deltage

  • elektronisk via InvestorPortalen, hvor aktionærerne kan livestreame, afgive stemme og indsende spørgsmål under generalforsamlingen.
  • ved fuldmagt/afgivelse af brevstemme.
  Du skal registrere din deltagelse senest 18. marts 2024 ved midnat.
 • Efter offentliggørelsen af indkaldelsen kan du registrere din deltagelse på tre måder:

  • Elektronisk via InvestorPortalen.
  • Ved at kontakte VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66, eller
  • ved at returnere en udfyldt og behørigt underskrevet registreringsblanket enten som scannet kopi pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med fysisk post til

   VP Securities A/S, c/o Euronext Securities
   Nicolai Eigtveds Gade 8
   1402 København K.
  Deadline for registrering af deltagelse er 18. marts 2024 ved midnat.

 • Efter offentliggørelsen af indkaldelsen vil de relevante dokumenter være tilgængelige på denne side.
  Dokumenterne vil også være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danske Banks adresse, Holmens Kanal 2-12, København K.

 • Ja.

  Spørgsmål skal enten sendes til Danske Bank

  • via e-mail til shareholder@danskebank.com
  • med fysisk post til Danske Bank A/S, att. Company Secretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

  Spørgsmål/indlæg fra aktionærer vedrørende dagsordenens punkter besvares – i videst mulige omfang – enten skriftligt forud for generalforsamlingen og uploades på www.danskebank.com/da eller fremlægges af dirigenten og besvares mundtligt under generalforsamlingen.

 • Aktionærer, hvis aktier er noteret på navn, kan registrere sig enten via InvestorPortalen eller ved at udskrive registreringsblanketten på denne side og sende den til os enten med fysisk post eller shareholder@danskebank.com.

  Registreringen skal foretages i virksomhedens navn, men skal indeholde navnet på den person, der repræsenterer virksomheden. Den person, der repræsenterer virksomheden, må også registrere en rådgiver.

Tidspunkt og tekniske krav

 • Generalforsamlingen afholdes 21. marts 2024 kl. 15.00.

 • Elektronisk via Generalforsamlingsportalen.

 • Se venligst indkaldelsen for tekniske krav og vejledning til registrering.

  Generalforsamlingsportalen er åben for test 1 time forud for generalforsamlingen.

  Aktionærer, der oplever tekniske problemer, kan få hjælp ved at kontakte
  • InvestorPortalens hotline på tlf. 43 58 88 94.
 • Under generalforsamlingen vil det være muligt at stille spørgsmål live via video eller skriftligt via Generalforsamlingsportalen. Der henstilles til, at spørgsmål eller indlæg fremsættes kort og præcist. Skriftlige spørgsmål/indlæg kan maksimalt bestå af 2.400 tegn.

  Generalforsamlingsportalen har aktionærerne også mulighed for at livestreame generalforsamlingen, afgive stemme og stille spørgsmål til punkterne på dagsordenen.

  Øvrige spørgsmål relateret til f.eks. ledelsesberetningen kan sendes til shareholder@danskebank.com forud for generalforsamlingen.

 • En aktionær eller fuldmægtig kan anmelde sin deltagelse på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekræftelse på rådgiverens registrering samt særskilt login til Generalforsamlingsportalen vil blive sendt pr. e-mail til aktionæren med henblik på videresendelse til rådgiveren.

 • Aktionærer, der ikke har registreret deres deltagelse eller deltager ved fuldmagt, kan følge et live-webcast af generalforsamlingen ved at logge på InvestorPortalen med MitID og login til InvestorPortalen.

  Alle aktionærer kan følge webcastet, og det kræver ingen forudgående registrering.

Personoplysninger

 • For nærmere information om, hvordan Danske Bank behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlinger, henvises til ‘Information om behandling af personoplysninger om aktionærer i Danske Bank A/S’, der er tilgængelig på denne side.

  Der henvises også til Danske Banks politik vedrørende personoplysninger og information i relation til beskyttelse af persondata, som også er tilgængelig på denne side.

Udbytte

 • Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti den 26. marts 2024.

Elektronisk kommunikation

Vi kommunikerer elektronisk med vores aktionærer.

For at modtage kommunikation og publikationer og tilgå aktionæroplysninger anbefaler vi derfor, at du registrerer en e-mail adresse på InvestorPortalen.
Registrer emailadresse

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Danske Bank A/S på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen udgør 862.184.621. Hver aktie giver én stemme.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Company Secretariat.