Generalforsamling 2020

Danske Bank A/S må desværre udskyde den ordinære generalforsamling indkaldt til 17. marts 2020.

Beslutningen er truffet efter anbefaling fra Finanstilsynet på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling kan ske i overensstemmelse med de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. 

Generalforsamlingen forventes gennemført med samme dagsorden, og vi vil snarest muligt vende tilbage med en ny dato. 

Relaterede dokumenter

Dokumenter relateret til vores generalforsamling 2020.

 • 21. feb 2020Ordinær generalforsamling i Danske Bank 2020 dagsorden
 • 21. feb 2020Indsamling behandling og opbevaring af personoplysninger i forbindelse med generalforsamlinger

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i Danske Bank kan du deltage i, stemme på og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.
 • Deltage

  For at deltage i vores ordinære generalforsamling skal du tilmelde dig

  For at deltage i generalforsamlingen skal du have et adgangskort. Du kan bestille kortet på InvestorPortalenfra datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen og indtil to dage før afholdelsen.

  Tre til fem uger før den ordinære generalforsamling offentliggør vi indkaldelsen på Nasdaq Nordic og her på hjemmesiden. Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen pr. e-mail, skal du skrive til kapitalejer@danskebank.dk eller tilmelde din e-mailadresse på InvestorPortalen

 • Stemme

  Hvis du ønsker at stemme på generalforsamlingen, kan du enten deltage i generalforsamlingen eller afgive din stemme før generalforsamlingen afholdes. Du kan stemme med det antal aktier, som du ejer på tilmeldingsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. Én aktie giver én stemme.

  Hvis du stemmer forud for generalforsamlingen, kan du stemme elektronisk via InvestorPortalen eller du kan stemme ved at indsende en stemmeseddel til VP Securities, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

  Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

 • Udpege en fuldmægtig

  Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen.

  En fuldmægtig

  • skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • har normalt ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen


  Fuldmagtsblanketten skal indgives til generalforsamlingens dirigent på generalforsamlingen eller fremsendes forud for den. Dirigenten afgør fuldmagtsblankettens gyldighed og sikrer behørig behandling af eventuelle stemmer. Du kan også afgive elektronisk fuldmagt via 
  InvestorPortalen

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsessekretariatet på kapitalejer@danskebank.dk 

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere