Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.

Banken har senest afholdt ordinær generalforsamling den 17. marts 2022 og afholder igen ordinær generalforsamling den 16. marts 2023. 

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 16. marts 2023 skal være Company Secretariat i hænde senest onsdag den 1. februar 2023 kl. 16.00 ved e-mail til kapitalejer@danskebank.dk

Information relateret til den ordinære generalforsamling i 2022

Dokumenter

  • 31. mar 2022Referat af ordinær generalforsamling 2022 inkl stemmefordeling og formandens beretning
  • 21. feb 2022Dagsorden - ordinær generalforsamling i Danske Bank AS 2022
  • 17. mar 2022Danske Bank - Vedtægter af 17. marts 2022
  • 03. feb 2022Danske Bank Annual Report 2021
  • 21. feb 2022Information om behandling af personoplysninger om aktionærer i Danske Bank AS

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Danske Bank A/S på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen udgjorde 8.621.846.210 kr. Hver aktie giver én stemme.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående vores generalforsamling, så er du velkommen til at kontakte Company Secretariat.