En stærk nordisk bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. I mere end 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheder i Norden med at indfri deres ambitioner.

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at opnå økonomisk tryghed og  at opbygge deres liv og forretninger på et solidt, finansielt grundlag. Vi har en ambition om at skabe langsigtet værdi for alle vores interessenter – vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i – og det er vores vision at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner.

Læs mere

Når vi deler hinandens ambitioner, bliver vi alle stærkere

Danske Bank i tal


Tilstede i 13 lande

2,8 millioner privat- og erhvervskunder


1.955 store erhvervskunder & institutionelle kunder


21.960 medarbejdere


225 filialer

Vores kernemarkeder

Danmark
Finland
Norge
Sverige
Danmark

I Danmark går Danske Banks rødder tilbage til 1871, da Den Danske Landmandsbank blev grundlagt, og gennem årene er banken vokset gennem fusioner med en række lokale og regionale pengeinstitutter. En af de mest vigtige fusioner skete i 1990, da Den Danske Landmandsbank fusionerede med to af de andre større danske banker. Det resulterede i, at Danske Bank blev den største bank i Danmark. Vi har en stærk position på det danske marked, og netop fordi vi er en stor bank i Danmark, ønsker vi, at spille en vigtig rolle i det danske samfund og stille vores ekspertise til rådighed. Ikke kun for vores kunder, men også for at bidrage til at skabe vækst i samfundet generelt.

Se, hvad vi kan tilbyde

Finland

Vi er den tredjestørste bank i Finland og har godt fundament for at vokse i fremtiden. Vores ambition er at udvikle vores stærke position ved løbende at tilbyde løsninger og rådgivning, der gør det let at bruge banken og træffe vigtige økonomiske beslutninger.

Vores finske historie begyndte i 1887, da regeringen åbnede en bank tilknyttet de lokale postkontorer. Regeringen ejede banken i mere end 100 år, og udviklede den bl.a. ved at bidrage til at finansiere Finlands voksende industri og opførelsen af private boliger.

Helt fra begyndelsen har vi spillet en afgørende rolle i moderniseringen af bankmarkedet i Finland. Eksempelvis blev indbetalinger gjort meget lettere, da vi indførte det første moderne betalingssystem, postgiro, og vores finske bankkunder var de første i verden til at ordne deres bankforretninger på mobiltelefonen.

Se, hvad vi kan tilbyde

Norge

I Norge er vi den tredjestørste bank, og vi ser os selv i en udfordrer-position med en stærke ambition om at vokse. Vi servicerer privat- og erhvervskunder og store virksomheder fra 28 filialer og fire regionale finanscentre fordelt på hele Norge. Vores fordel på det norske marked er, at vi er en stor og solid bank, der er rustet til at imødekomme en bred vifte af kunder, mens vi på samme tid er i stand til at reagere hurtigt på kundernes behov ved at udvikle innovative og værdiskabende løsninger.

Vi kan spore vores norske rødder tilbage til 1859, da den første norske erhvervsbank blev grundlagt i Trondheim. Siden da er den vokset gennem fusioner mellem lokale og regionale pengeinstitutter, men vores norske hovedkvarter ligger stadig i Trondheim.

Se, hvad vi kan tilbyde

Sverige

Danske Bank er den femtestørste bank i Sverige, og vi har en ambition om yderligere at styrke vores position. Vi sigter mod at skabe værdi for vores svenske kunder ved at udnytte vores teknologiske og digitale fordele samt at trække på både vores lokale og nordiske ekspertise.

Vores svenske historie begyndte i 1837, da et finansieringsbehov i byggebranchen i det sydvestlige Sverige førte til grundlæggelsen af Öst-Gotha Bank. Senere opnåede banken en stærk position blandt de lokale og regionale landmænd efter et boom i den svenske landbrugsindustri.

Danske Bank i Sverige er resultatet af en række fusioner og opkøb, der kulminerede i 1997 med sammenlægningen af 17 regionale svenske banker. Med fusionen blev Danske Bank den første udenlandske bank, der fik et bredt filialnet i Sverige. 

Se, hvad vi kan tilbyde

Danske Banks historie

Vores historie går tilbage til etableringen af Den Danske Landmandsbank, Hypothek og Vexelbank i Kjøbenhavn stiftes den 5. oktober 1871. To år senere bliver Handelsbanken stiftet, og de to banker ligger side om side på Holmens Kanal ved Kgs. Nytorv i København, indtil de fusionerer i 1990.

Efter fusionen hedder banken Den Danske Bank og bruger Handelsbankens oktogonformede logo.


Dyk ned i vores historie

Mød vores ledelse

Vi har en tostrenget ledelsesstruktur, som består af en bestyrelse og en direktion. Den øverste ledelse består af personer med en international baggrund og solid ledelseserfaring, og de er drevet af at lede en sund og konkurrencedygtig bank, der skaber langsigtet værdi for alle sine interessenter.
Læs mere

Find dit lokale website

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi er tilstede i 14 lande.
Find dit lokale website

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Generalforsamling

Danske Banks afholdt ordinær generalforsamling den 18. marts 2019.
Se mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere